Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta finansowe

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1613-1939
- brak danych - 1613 - 1939
- brak danych - nie
archiwa rodzinno-majątkowe - - - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
23 1. Księgi roczne rachunkowe kasy głównej 244 1613-1927 0
24 2. Bilanse roczne od 1928-1934 roku 43 1813-1934 0
25 3. Wyciągi z ksiąg rachunkowych 4 1706-1930 0
26 4. Księgi kontowe 6 1789-1852 0
27 5. Rozliczenie z poszczególnymi branżami 21 1841-1934 0
28 6. Zestawienia majątku 18 1841-1931 0
29 7. Księgi dochodów i wydatków kasy głównej 56 1773-1933 0
30 8. Miesięczne księgi rachunkowe 44 1719-1759 0
31 9. Tygodniowe księgi rachunkowe 4 1715-1717 0
32 10. Rewizje kasowe 44 1860-1937 0
33 11. Korespondencja z kasą główną 12 1846-1934 0
34 12. Księgi kasowe Książna i Wałbrzycha 19 1789-1933 0
35 13. Inwentarze 44 1613-1939 0
36 14. Księgi kasy podręcznej księcia 29 1797-1908 0
37 15. Księgi rachunkowe gospodarki zamkowej 189 1652-1905 0
38 16. Rachunki dot. rękodzielnictwa kobiecego w zamku /Schloss-Frauen-Wirtsch./ 115 1683-1908 0
39 17. Rozliczenie łaźni zamkowej 1 1849-1850 0
40 18. Akta podatkowe ogólne 63 1669-1935 0
41 19. Opodatkowanie księcia 23 1872-1925 0
42 20. Spisy poddanych szlachty w celach podatkowych /1669 r./ 74 1669-1684 0
43 21. Podatki od bydła /1684 r./ 53 1648-1684 0
44 22. Podatki od kominów /1684 r./ 30 1684-1684 0
45 23. Podatki od piwa /1684 r./ 52 1664-1923 0
46 24. Akta dot. podatku gruntowego od gruntów dworskich 80 1850-1934 0
47 25. Akta dot. podatku gruntowego od gruntów chłopskich 58 1867-1935 0
48 26. Akta dot. podatków od budynków 106 1613-1939 0
49 27. Akta dot. podatków związanych ze sprzedażą i zamianą gruntów 6 1907-1935 0
50 28. Podatki komunalne 19 1852-1930 0
51 29. Podatki gminne 85 1872-1937 0
52 30. Podatki na utrzymanie szkół 4 1903-1924 0
53 31. Podatek przemysłowy 28 1840-1939 0
54 32. Podatek majątkowy 15 1734-1935 0
55 33. Podatek dochodowy 50 1920-1938 0
56 34. Podatek drogowy 22 1638-1939 0
57 35. Podatek skarbowy 5 1767-1934 0
58 36. Podatek od zgłoszeń /Plakatsteuer/ 8 1924-1934 0
59 37. Podatek obrotowy 5 1904-1924 0
60 38. Korespondencja z bankami 38 1862-1944 0
61 39. Akta kredytowe 17 1882-1934 0
62 40. Długi 8 1849-1935 0
63 41. Pożyczki 6 1691-1936 0
64 42. Akta tzw. "Konzernbüro Beuthen" 0 0
64.1 a) Zarządzenia i statuty 5 1930-1937 0
64.2 b) Bilanse koncernu 12 1931-1934 0
64.3 c) Korespondencja w sprawach finansowych 86 1928-1944 0
64.4 d) Sprawy rodzinne księcia (rozwodowe) 16 1933-1937 0
64.5 e) Akta dot. spraw finansowych gen. dyrektora 98 1928-1939 0
64.6 f) Sprawy finansowe zarządu majątków w Wałbrzychu 70 1896-1938 0
64.7 g) Sprawy finansowe Dyrekcji Kopalń w Katowicach 75 1924-1943 0
64.8 h) Sprawy finansowe WABAG 12 1924-1938 0
64.9 i) Akta dot. "Amonium" "Hydro-Nitro" 21 1922-1939 0
64.10 k) Akta dot. "Elektra A.G." 77 1927-1938 0
64.11 l) Akta dot. Browar Obywatelski SA 6 1923-1936 0
64.12 m) Akta dot. leśnictwa 8 1927-1938 0
64.13 n) Akta dot. rolnictwa 13 1925-1935 0
64.14 o) Rozwiązanie biura koncernu 1 1938-1938 0
64.15 p) Sprawozdania finansowe, kopie korespondencji 2 1934-1937 0

Amount of archival material

2250

2250

0

55.40

55.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.