Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta dotyczące spraw socjalno-bytowych pracowników

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1556-1945
- brak danych - 1556 - 1945
- brak danych - nie
archiwa rodzinno-majątkowe - - - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
149 1. Akta dot. wybrańców i nominacji urzędników 48 1682-1940 0
150 2. Akta dot. zarobków urzędników 28 1796-1934 0
151 3. Opodatkowanie urzędników 5 1868-1935 0
152 4. Urlopy, umowy o pracę, zasiłki dla studiujących dzieci urzędników 10 1834-1941 0
153 5. Pełnomocnictwa 19 1832-1940 0
154 6. Ubezpieczenia urzędników 8 1912-1934 0
155 7. Kara pensyjna urzędników książęcych. Generalia 50 1857-1943 0
156 8. Rachunki roczne kasy pensyjnej 88 1852-1941 0
157 9. Roczne wpływy kasy pensyjnej 33 1889-1943 0
158 10. Wykazy wypłacanych rent z kasy pensyjnej 29 1867-1942 0
159 11. Zakład Ubezpieczeń Społ. w Królewskiej Hucie i ubezpieczenia urzędników 8 1924-1939 0
160 12. Akta dot. zarobków robotników 95 1654-1934 0
161 13. Akta dot. spraw robotników - ogólne 47 1755-1934 0
162 14. Akta dot. pomocy dla bezrobotnych 8 1924-1934 0
163 15. Premie i odznaczenia 13 1611-1935 0
164 16. Zatrudnienie i zwalnianie pracowników 28 1770-1944 0
165 17. Podania o przyjęcie do pracy 28 1720-1934 0
166 18. Rady zakładowe urzędników i robotników 2 1918-1922 0
167 19. Ubezepieczenia chorobowe robotników 6 1884-1934 0
168 20. Ubezpieczenia od wypadków 16 1861-1938 0
169 21. Ubezpieczenia inwalidzkie, Spółka Bracka 59 1853-1934 0
170 22. Akta dot. Spółki Brackiej i Zw. Zawodowego 13 1884-1924 0
171 23. Związek Zawodowy różnych zakładów 16 1884-1925 0
172 24. Związek pracodawców 20 1918-1934 0
173 25. Kasa pośmiertna - ogólne 28 1866-1942 0
174 26. Rachunki kasy pośmiertnej 77 1866-1941 0
175 27. Akta osobowe pracowników książęcych zaliczone do kategorii "A" 48 1830-1964 0
176 28. Akta dobroczynne. Fundacje na rzecz zakładów dobroczynnych 61 1813-1936 0
177 29. Domy sierot 47 1731-1935 0
178 30. Domy starców 266 1556-1934 0
179 31. Opieka zdrowotna, sanatoria, domy wypoczynkowe, szpitale, dostawa lekarstw 102 1784-1939 0
180 32. Sprawy zatrudniania lekarzy, pielęgniarek, akuszerek, opieka nad umysłowo - chorymi, zwalczanie chorób zakaźnych 44 1831-1939 0
181 33. Wsparcia i zapomogi 464 1561-1943 0
182 34. Opieka nad ubogimi w poszczególnych gminach 80 1848-1927 0

Amount of archival material

1894

1894

0

23.69

23.69

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.