Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
Previous archive Next archive
829.31 - brak danych -
266.95 12
2299 1339

- brak danych -

Archiwum Państwowe w Pszczynie powstało w lipcu 1950 roku na bazie historycznego Archiwum Książąt Pszczyńskich, którego zasób gromadzony był od co najmniej XIII wieku, i który szczęśliwie w znacznej części ocalał w niszczycielskim na Górnym Śląsku roku 1945. Zajmuje pomieszczenia dawnego archiwum książęcego, zlokalizowanego w północno-wschodnim skrzydle pszczyńskiego pałacu i korzysta nadal z historycznego wyposażenia archiwalnego, w tym specjalnych drewnianych szaf archiwalnych. Do pszczyńskiego Archiwum z czasem zaczęto przejmować akta administracyjne, gospodarcze i sądowe z zasięgu kompetencyjnego, w większej części obejmującego obszar historycznego wolnego stanowego państwa pszczyńskiego. Pszczyńską placówką archiwalną kierowali: Aldona Henzel (1950-1951), Irena Jagoda (1951-1952), Teresa Włodarska (1953-1966), dr Bronisława Spyra (1967-1987), Małgorzata Tomczykiewicz (1987-1998) i Joanna Szczepańczyk (1998-2017). Aktualnie p.o. kierownika pszczyńskiego oddziału jest Joanna Strońska-Przybyła.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
17/508/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Pszczynie 1926-1936 0
17/507/0 Urząd Stanu Cywilnego w Miedźnej 1874-1922 [1922-1939] 0
17/506/0 Urząd Stanu Cywilnego w Górze 1874-1922 [1955] 0
17/505/0 vacat - Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w Tychach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
17/504/0 vacat - Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w Tychach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
17/503/0 vacat - Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w powiecie bieruńsko-lędzińskim - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
17/502/0 vacat - Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
17/501/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w powiecie pszczyńskim 2006 0
17/500/0 vacat - Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w powiecie mikołowskim - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
17/499/0 vacat - Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w Tychach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
17/498/0 Urząd Miejski w Pszczynie 2006 0
17/497/0 Zbiór materiałów dotyczących leśnictwa 1939-1948 0
17/496/0 Gminna Rada Narodowa w Miedźnej 1973-1990 0
17/495/0 Urząd Miasta i Gminy Pszczyna 1975-1987 0
17/494/0 vacat - Urząd Miejski w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
1 2 3 4 ... 35 36
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.