Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
Previous archive Next archive
829.31 - brak danych -
266.95 12
2299 1339

- brak danych -

Archiwum Państwowe w Pszczynie powstało w lipcu 1950 roku na bazie historycznego Archiwum Książąt Pszczyńskich, którego zasób gromadzony był od co najmniej XIII wieku, i który szczęśliwie w znacznej części ocalał w niszczycielskim na Górnym Śląsku roku 1945. Zajmuje pomieszczenia dawnego archiwum książęcego, zlokalizowanego w północno-wschodnim skrzydle pszczyńskiego pałacu i korzysta nadal z historycznego wyposażenia archiwalnego, w tym specjalnych drewnianych szaf archiwalnych. Do pszczyńskiego Archiwum z czasem zaczęto przejmować akta administracyjne, gospodarcze i sądowe z zasięgu kompetencyjnego, w większej części obejmującego obszar historycznego wolnego stanowego państwa pszczyńskiego. Pszczyńską placówką archiwalną kierowali: Aldona Henzel (1950-1951), Irena Jagoda (1951-1952), Teresa Włodarska (1953-1966), dr Bronisława Spyra (1967-1987), Małgorzata Tomczykiewicz (1987-1998) i Joanna Szczepańczyk (1998-2017). Aktualnie p.o. kierownika pszczyńskiego oddziału jest Joanna Strońska-Przybyła.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
17/89/0 vacat - Versicherungsamt Rybnik - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/86 - Urząd Ubezpieczeń Rybnik 0
17/77/0 vacat - Waleskagrube AG Mittel-Lazisk ("Waleska" Kopalnia Węgla Sp. Akc. w Łaziskach Średnich) - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/504 - WALESKA Kopalnia Węgla Spółka Akcyjna w Łaziskach Średnich 0
17/236/0 vacat - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne w Tychach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/630, obecnie w zespole nr 12/554 0
17/440/0 vacat - Wydział Powiatowy w Raciborzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/2 0
17/85/0 vacat - Wydział Powiatowy w Rybniku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/82 0
17/352/0 vacat - Zakłady "Elektro" w Łaziskach Górnych - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/633 0
17/201/0 vacat - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
17/146/0 vacat - Zbiór akt gruntowych sądów w Pszczynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/23 0
17/157/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Działu I Archiwum Państwowego w Pszczynie - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 17/465-17/479 0
17/292/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Działu II Archiwum Państwowego w Pszczynie - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 17/480-17/482 0
17/422/0 vacat - Zespół Szkół Rolniczych im. Karola Miarki w Pszczynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
17/224/0 vacat- Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Urbanowicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/609 0
1 ... 34 35 36
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.