Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komora Książęca Zamku w Raciborzu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - 1701-1938
Herzogliche Kammer zu Schloss Ratibor 1701 - 1938
- brak danych - tak
administracja specjalna - - niemiecki
czeski
spis roboczy Yes akta zalane w czasie powodzi, pomoc ewidencyjna niezgodna z ilością jednostek
- brak danych - I Akta gruntowe, podatkowe, dokumenty kupna-sprzedaży, akta budowlane i opiekuńcze
II Zarząd majątkami, zaopatrzenie, dzierżawy, procesy, odwadniania, drenaże urbarialne, spisy posiadłości prywatnych, rejestry pomiarów, serwituty
III Akta procesowe, uwłaszczeniowe, gruntowe
IV Dzierżawy majątków, utrzymanie dróg, mostów, przepustów wodnych, akta budowlane zwłaszcza kościołów i szkół oraz innych obiektów z zakresu opieki społecznej i pomocy porodowej. Sprawy pożarnicze, zagadnienia finansowe, ubezpieczeniowe, kontrola rachunków kościelnych, urbaria, drobne dzierżawy
V Zaprzysiężenie personelu leśnego, ochrona lasów, taksacja lasów, drobne dzierżawy parcel leśnych, sprawy procesowe z tego zakresu, ściganie i karanie defraudantów leśnych, pożary leśne, tartaki leśne
VI Sprawy granic leśnych, wydobywanie kruszców na posiadłościach prywatnych, sprawy hutnicze, zniesienie serwitutów leśnych i służby pańszczyźnianej
VII Tabele generalne pomiarów leśnych, budowa dróg leśnych, zakup i sprzedaż inwentarza leśnego, taksy leśne, plany kultur leśnych, zakazane drogi leśne, szkodniki /insekty/ leśne, wymiana parcel leśnych z właścicielami prywatnymi. Zezwolenia na wolne zbieranie jagód leśnych i grzybów, zezwolenia na zbieranie odpadłych suchych gałęzi leśnych, udzielanie prawa polowania, hodowla bażantów, leśne sprawy finansowe. Polowania cesarskie.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
18/16/0/-/1 Die Einnahme des Schlosses von den Schweden anno 1642 [dokumenty oryginalne od A do G w języku niemieckim i morawskim] 1642 0
18/16/0/-/2 Privilegia laut inliegenden Verzeichniss [odpisy dokumentów od 1319 r., 9 oryginałów-przywileje księcia Jana od 1622 roku] 1622-1680 0
18/16/0/-/3 Gewohnheitsrechte und Obserwanzen auf den Gütern des Mediatherzogthums Ratibor 1828 0
18/16/0/-/4 Die geographische, politische, statistische, comunalistische Beschreibung des Herzogthums Ratibor-Statistisch Geographische Uebersicht der Herrschaften Ratibor und Rauden und sämtlicher damit vereinigten Güter [odpisy] 1820-1835 0
18/16/0/-/5 Die laut Rezess vom 21-ten July 1815 übernommene Verpächtung der Herrschaft Schloss Ratibor, drei Windmühlen zum besten der Stadt zu erbauen und Erhaltung derselben betreffend [odpisy dokumentów z 1814 i 1817 r.] 1824-1828 0
18/16/0/-/6 Die Geschichte des Herzogthums Ratibor [odpisy dokumentów od 1196 r., Lucas Schl. Chronic, Band I, pag. 51-222, Band II, pag. 166 B] XIX wiek 0
18/16/0/-/7 Die Genealogie des Hochfürstlichen Hauses Hessen-Rothenburg 1829 0
18/16/0/-/8 Die Zusammenstellung einer Charte des Mediat-Herzogthums Ratibor [dwa dokumenty oryginalne, 1 karta z drukarni H. Barwig Ratibor i odpisy] 1830-1831 0
18/16/0/-/9 Geschichte und Urkunden des ehemaligen Collegiatstifts zu Ratibor [odpisy tytułów dokumentów od 1-154] 1831 0
18/16/0/-/10 Geschichte und Urkunden des ehemaligen Dominikaner Klosters ad Sct. Jacobom zu Ratibor [odpisy dokumentów od 1,2, 3, 4, 47, 50, 51, 59, 73, 79, 80] 1831 0
18/16/0/-/11 Geschichte und Urkunden des ehemaligen Kreuzprobstei ad Sct. Petrum und Paulum zu Ratibor [odpisy uwierzytelnione dokumentów z lat 1351, 1510, 1302, 1303, 1454] 1831-1837 0
18/16/0/-/12 Die durch die Königliche Landwirtschaftlische Beamten im Jahre 1838 aufgestellten statistichen Tabellen von den Ortschaften a) des Mediat Herzogthum Ratibor, b) der Herrschaft Kieferstädtel, c) der Herrschaft Zembowitz 1837-1896 0
18/16/0/-/13 Die von den Herzoglichen Gerichts Amt eingereichten Nachweisungen der unter ihrere Gerichtsbarkeit vorgefallenen Besitzveränderungen (Nachweisungen vom 1.VII.1836-1847) 1837-1847 0
18/16/0/-/14 Die zu statistischen staatlichen Nachrichten alljährlich vorzunehmenden Ernteertrags Zusammenstellungen von den Herzoglichen Ratiborer Gütern im Ratiborer Kreise 1881-1896 0
18/16/0/-/15 Geschäfts Journal IV Cvartal 1929/30 1929-1930, 1939 0
1 2 3 4 ... 58 59 60 61 62 ... 118 119 120 121

Amount of archival material

7967

0

0

119.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.