Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Raciborza

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - 1360-1944
- brak danych - 1360 - 1944
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
16 No 15 j.
inwentarz książkowy No akta zalane w czasie powodzi, pomoc ewidencyjna niezgodna z ilością jednostek
Miasto pierwszą lokację miało na prawie flamandzkim w 1217 roku, a w 1299 roku nastąpiła zmiana prawa miejskiego na magdeburskie.
W rękach książąt piastowskich Racibórz pozostał do 1532 roku. Kolejno władzę sprawowali: Hohenzollernowie, Habsburgowie, a od 1740 Racibórz wchodzi w skład Prus. W XIX w. Na terenie miasta miały swoją siedzibę ważne urzędy powiatu. W 1853 roku została wydana ordynacja dla miast zgodnie z którą Magistrat był władzą wykonawczą, a Rada Miejska ustawodawczą. Po 1933 roku zniesiono wybieralną Radę Miejską zastępując ją Radą Gminną, złożoną z członków mianowanych. Rada ta miała tylko głos doradczy, a władza skupiona była w rękach Burmistrza. System ten utrzymał się do1945 roku.
Autor wstępu i inwentarza: mgr Sławomira Wracławek
I Dokumenty pergaminowe i papierowe, 1360-1773, sygn. 1-74
II Sprawy gmin, 1763-1944, sygn. 75-144, 596-599,
III Sprawy policyjne, 1736-1940, sygn. 145-352, 600-603,
IV Miejski Urząd Budowlany, 1748-1944, sygn. 353-543, 604-605
V Księgi meldunkowe, 1800-1903, sygn. 544-565
VI Protokoły sędziego pokoju, 1925-1935, sygn. 566-570
VII Okręgi urzędowe, 1870-1929, sygn. 571-592
VIII Sprawy poruczone, 1863-1923, 1942, sygn. 593-595
K.M. 18 grudnia 1995 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
18/3/0/2.1/75 Das Ratiborer Stadtarchiv. Kurt Kudla. 1939-1939 0
18/3/0/2.1/76 Das Judenwesen unter anderem im Ratiborer Gebiet. /oprac. Kurt Kudla/ 1941-1941 0
18/3/0/2.1/77 Die Stadt Ratibor ihr Ursprung und ihre Weiterentwicklung bis zur Gegenwart. Kurt Kudla. 1942-1942 0
18/3/0/2.1/78 Die deutsche Stadt Ratibor ihr Ursprung und ihre Weiterentwicklung bis zur Gegenwart. II Teil 1 Band. Kurt Kudla. 1942-1942 0
18/3/0/2.1/79 Die deutsche Stadt Ratibor ihr Ursprung und ihre Weiterentwicklung bis zur Gegenwart. III Teil 1 Band. Kurt Kudla. 1943-1943 0
18/3/0/2.1/80 Kreuz und quer durch Ratibor. Geschichtliche, kulturelle und wirtschaftliche Streifzüge. Kutr Kudla. 1941-1944 0
18/3/0/2.1/81 Die gemeine Stadt contra Die Herren Vicarien /w sprawie zawyżania opłat pogrzebowych/ 1772-1773 0
18/3/0/2.1/82 Die zurückname des am 20-ten Januar 1778 allhier deponirten Testaments des Königlich. Preuss. Major Herrn von Erichsen. 1778-1798 0
18/3/0/2.1/83 Das Testament des Bäckermeister Peter Heller. 1804-1804 0
18/3/0/2.1/84 Das Testament des verstorbenen Kämmerers Johann Hetschko. 1807-1807 0
18/3/0/2.1/85 Das Testament der Eva Hampeln. 1809-1809 0
18/3/0/2.1/86 Das Testament des Bäcker Meisters Carl Hillebrandt. 1807-1810 0
18/3/0/2.1/87 Das Testament des Fleichermeisters Michael Hettmann zu Ratibor. 1816-1817 0
18/3/0/2.1/88 Das Testament des Bürger - und Fleichermeisters Georg Klamka senior zu Ratibor. 1817-1817 0
18/3/0/2.1/89 Das Testament des Assessor Carl Kargiel zu Ratibor. 1816-1818 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

620

605

0

10.90

10.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.