Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręg Urzędowy Gródczanki

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - 1873-1909
Amtsbezirk Ratsch 1873 - 1909
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Okręg urzędowy - jednostka administracji państwowej powołany do życia na podstawie Ustawy z 1872 roku. Ustawa ta wprowadzała nową jednostkę terenowej administracji państwowej spełniającej nadzór polityczny nad gminami. Naczelnika Urzędu mianował starosta. Okręg urzędowy (Amtsbezirk) to ogniwo między gminą a powiatem. Powiaty w Rejencji Opolskiej podzielono na określoną ilość okręgów urzędowych (Amtsbezirke) i obszarów dworskich (Gutsbezirke).
Autor wstępu i inwentarza: Kazimierz Różanowski
I Regulaminy i akta personalne naczelników obwodów, wybory do rad gminnych, statystyka, spisy ludności, zwierząt, zmiany granic, zasady urzędowania, 1873-1908, sygn. 1-14
II Sprawy policyjne, nadzór nad porządkiem publicznym, ruchem drogowym, zgromadzeniami, sprawy sanitarne, akcyzy, zwalczanie epidemii zwierzęcych i wścieklizny, 1874-1908, sygn. 15-46
III Sprawy opieki społecznej, fundacji, utrzymanie dróg i mostów, 1874-1907, sygn. 47-63
IV Sprawy gruntowe, pomiary, podziały, kultura rolna, sadownictwo, zwalczanie szkodników, 1874-1908, sygn. 64-68
V Rzemiosło, czeladź, uczniowie, robotnicy, cechy, handel, 1873-1908, sygn. 69-76
VI Budownictwo, nadzór policyjny, rozbudowa i reperacje budynków, przemysł budowlany, cegielnie, wapienniki, 1875-1908, sygn. 77-87
VII Sprawy przeciwpożarowe, szkolnictwo, organizacje i stowarzyszenia szkolne, 1874-1909, sygn. 88-93
VIII Sprawy wyznaniowe, budowa świątyń, sprawy dotyczące urzędu stanu cywilnego i sprawy wojskowe, 1874-1908, sygn. 94-98
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 98 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
18/5/0/-/92 Polizei=Strafliste für den Amtsbezirk Ratsch 1900-1909 0
18/5/0/-/71 Errichtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen...als Viehschlachtstätten V.I 1873-1908 0
18/5/0/-/72 Errichtung oder Veränderung gewerblicher Anlagen...als Dampfkessel V.I 1880-1905 0
18/5/0/-/3 A.S. Wahlen der Geminde-Vorstaher und Schöffen Bastätigung. Vereidung, Besoldung und Dienststellung derselben und des Guts-Vorstehers in Throem V.I 1900-1906 0
18/5/0/-/4 A.S. Wahl, Anstellung, Besoldung und Dienstführung d. Gemeindeschreiber, Ortssteuererheber Gemeinde Excentoren u. Ordonanzen V.I 1875-1902 0
18/5/0/-/96 A.S. Verwaltung des Kirchenvermögens und Revision der Kirchenrechnungen V.I 1877-1900 0
18/5/0/-/68 A.S. Vertilgung der Feldmäuse und schädlicher Insecten V.I 1875-1908 0
18/5/0/-/8 A.S. Verschiedane in keine anderen Acten passende Requisitionen, Gesuche und Beschwerden in Verwaltungsangelegenheiten V.I 1875-1902 0
18/5/0/-/60 A.S Verschaffung der Vorfluth, Räumung und Unterhaltung der Gräben und Bäche, Uferbauten V.I 1887-1906 0
18/5/0/-/55 A.S. Vermächtnisse, Fundationen und milde Stiftungen Collekten V.I 1880-1904 0
18/5/0/-/25 A.S. Verfolgung, Aufgreifung und Transport von Verbrechern V.I 1875-1907 0
18/5/0/-/29 A.S. Vereine, Aufzüge, Missbrauch des Versammlungs und Vereinsrechts V.I 1875-1908 0
18/5/0/-/34 A.S. Trunkenbolde V.I 1897-1908 0
18/5/0/-/45 A.S. Tollkrankheit der Hunde V.I 1898-1907 0
18/5/0/-/86 A.S. Streitigkeiten zwischen den Nachbarn beiBauten V.I 1875-1904 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

98

98

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.