Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręg Urzędowy Pietrowice Wielkie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - [1795] 1872-1937
Amtsbezirk Gross Peterwitz 1795 - 1872
1872 - 1937
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes akta zalane w czasie powodzi, pomoc ewidencyjna niezgodna z ilością jednostek
Okręg urzędowy - jednostka administracji państwowej powołany do życia na podstawie Ustawy z 1872 roku. Ustawa ta wprowadzała nową jednostkę terenowej administracji państwowej spełniającej nadzór polityczny nad gminami. Naczelnika Urzędu mianował starosta. Okręg urzędowy (Amtsbezirk) to ogniwo między gminą a powiatem. Powiaty w Rejencji Opolskiej podzielono na określoną ilość okręgów urzędowych (Amtsbezirke) i obszarów dworskich (Gutsbezirke).
Autor wstępu i inwentarza: Kazimierz Różanowski
I Zarządzenia Starosty, naczelnika urzędu, wybory do rad gminnych, sprawy gminne, 1861-1919, sygn. 1-13
II Rekwizycje, statystyka, sprawy meldunkowe, zarządzenia policyjne i sądowe, sprawy. porządku i bezpieczeństwa, obyczajowe i sanitarne, zdrowie i opieka społeczna, 1853-1921, sygn. 14-78
III Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, budownictwem, ochrona przeciwpożarowe, powodzie, regulacja rzek, żegluga rzeczna, rybołówstwo, 1854-1937, sygn. 79-115
IV Rzemiosło, czeladź, uczniowie, praktykanci, robotnicy, organizacje zawodowe, handel, przemysł, 1868-1933, sygn. 116-134
V Podział gruntów i pastwisk, kultura rolna, 1874-1935, sygn. 135-141
VI Podatki, opłaty gminne, komunalne, czynsze, spłaty pożyczek, rachunki gminne, akta gruntowe, 1825-1904, sygn. 142-242
VII Budowa i utrzymanie szkół, nauczyciele, 1795-1909, sygn. 243-247
VIII Sprawy wojskowe, 1846-1911, sygn. 248-252
- brak danych -

Amount of archival material

252

252

0

2.22

2.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.