Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Królewski Sąd Apelacyjny w Raciborzu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
- brak danych - [1723] 1808-1875 [1939]
Königliches Appelationsgericht zu Ratibor 1723 - 1723
1808 - 1875
1939 - 1939
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes akta zalane w czasie powodzi, pomoc ewidencyjna niezgodna z ilością jednostek
16 No - brak danych -
Dnia 26.12.1808 roku powołano Königliches Preussisches Oberlandesgericht von Oberschlesien, który przejął część funkcji Oberamtsregierung. Siedzibą tego urzędu od 1756 roku był Brzeg. Po utworzenie w 1816 roku Rejencji Opolskiej, w skład której Brzeg nie wchodził, Sąd Krajowy Wyższy został przeniesiony do Raciborza. Oberlandesgericht w Raciborzu działał na terenie 16 powiatów wchodzących w skład Rejencji Opolskiej i podlegał bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości. W 1849 roku Oberlandesgericht został przekształcony w Königliches Appellationsgericht zu Ratibor, działający na terenie Rejencji Opolskiej.
Sąd Apelacyjny powołał na podległym sobie terenie notariuszy i nadzorował ich działalność.
Działał do 1879 roku, powstały wówczas sądy II instancji Landgericht w Raciborzu i Opolu.
Autor wstępu i inwentarza: mgr Sławomira Wracławek
I Sprawy procesowe, 1723-1849, sygn. 1-78 a
II Odpisy z ksiąg metrykalnych, 1847-1941, sygn. 79-141
K.M. 18 grudnia 1995 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
18/9/0/1/1 Fundacja hr. z Tenczyna, starosty cieszyńskiego na rzecz konwiktu jezuickiego pod wezwaniem św. Trójcy w Cieszynie dla studiujących ze stanu rycerskiego 1723-1749 0
18/9/0/1/2 Extract aus dem Fassions-Elaborato Einer Indiridualem Subrepartition über die bei dem in Fürstentums Tesch en gelegen Kaiserl. u Königl. Cammer -Städtlein Schwarzwasser 1747-1748 0
18/9/0/1/3 [Sprawy majątkowe hr. v. Schlabrendorff / sprawy graniczne, hipoteka na różnych dobrach, rekompensaty pieniężne] 1781-1787 0
18/9/0/1/4 [Sprawy majątkowe dóbr Gwosdzian. /Gwożdziany 1784-1820 0
18/9/0/1/5 [Zapis fundacji inspektora Johanna Christopha Grust na rzecz Oberschlesisches Erangelisches Schulhalter Institut] 1788 0
18/9/0/1/6 [Sprawy sądowe rodu Oppersdorffów] 1788-1843 0
18/9/0/1/7 [Kwity sądowe, potwierdzenia, korespondencja, drobne sprawy sadowe- dotyczy różnych osób] 1788-1846 0
18/9/0/1/8 [Koncesja na wyrąb drzew w lasach państwowych dla Christiana Gotlieba Schindlera z Czieschowej / Cieszowa, pow. lubliniecki] 1794,1804 0
18/9/0/1/9 [Sprawy procesowe hr. Ponin Poninskiego pana na Loslau /Wodzisław śl./ i oberwitz /Obrowiec/ i parafii wodzisławskiej i radlińskiej oraz chłopów z Radlina i pana von Strachwitz} 1796-1798 0
18/9/0/1/10 Specification Der von der Gräfin von Schoenaich ninterlassenen baaren Geldern, Pfandbriefen und Praetiosorum in ihrer chatoville. 1797 0
18/9/0/1/11 [Sprawa procesowa dotycząca rozliczeń finansowych Ernsta Carla von Gèllhorn] 1797-1798 0
18/9/0/1/12 [Pożyczka dla małżonków Wilczek z Pallowitz /Palowic/ 1798 0
18/9/0/1/13 [Sprawa długu wekslowego franz Otto von. Wostrowsky na hipotece majątku Schaderwitz /Szadurczyce/ 1798 0
18/9/0/1/14 [Sprawy majątkowe rodziny von Knobelsdorff] 1798-1800,1812 0
18/9/0/1/15 Punctation Zur Errichtung eines Kaufts-und Verkaufts Vertrags über die Vorwerks Acker und andere Dominal Realitäten zwischen der Gemeinde Hilbersdorff und deren Grundherrn dem Königl. Leutnant Herzog von Würtenberg schen Husaren Regiments Herrn Gottlob Johann von Reiswitz 1800-1803 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

143

142

0

2.71

2.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.