Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
Previous archive Next archive
2066.96 - brak danych -
565.0 14
2110 1408

- brak danych -

Raciborskie archiwum historyczne powstało w sierpniu 1950 roku, jako powiatowy oddział Archiwum w Katowicach. W 1953 roku został podporządkowany nowemu Archiwum wojewódzkiemu w Opolu, w związku z administracyjnym wyodrębnieniem z województwa śląskiego w 1950 roku województwa opolskiego. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej w 1975 roku archiwum w Raciborzu podporządkowane zostało na powrót Archiwum w Katowicach. Historię narastania i gromadzenia zasobu archiwalnego należy wiązać z archiwum miejskim. Dokumenty i akta tworzące jego zasób przechowywano do 1945 roku w ratuszu. Zasadnicze zmiany w organizacji archiwum przyniósł początek XX wieku, kiedy to urzędnik magistratu Karl Leib zgromadził w jednym miejscu rozproszone dotąd materiały archiwalne. Istotną role w opracowaniu raciborskich archiwaliów odegrał przedwojenny archiwista Kurt Kudla, sporządzając szczegółowy inwentarz akt miejskich, poprzedzony rozbudowanym wstępem, w którym przedstawił dzieje archiwaliów i sposób ich opracowania. Raciborskim Archiwum kierowali: Franciszek Godula (1950-1951), Wiesław Wyglenda (1951-1958), Jerzy Szukałowski (1960-1983), Janina Czajkowska (1983-2002) i Aleksandra Sieklicka-Wilamowska (2002-2012). Aktualnie Archiwum kieruje Krzysztof Langer.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
18/197/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ornontowicach 0
18/223/0 vacat - Urząd Gminy w Ornontowicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0
18/22/0 vacat - Wydział Powiatowy w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/20 - Starostwo Powiatowe w Raciborzu 0
18/283/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Brzeziu - włączony do zespołu nr 18/239 - Urząd Stanu Cywilnego w Brzeziu 0
18/241/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Maciowakrzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Opolu 0
18/318/0 vacat - Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Raciborzu- przekazany do Archiwum Państwowego w Opolu 0
18/97/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żernicy - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach 0
18/394/0 vacat - Akta notariusza Stöckela - włączony do zespołu nr 18/393 - Akta Notariusza Carla Friedricha Stöckela w Raciborzu 0
18/342/0 vacat - Państwowy Urząd Repatriacyjny w Rybniku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/196 0
18/250/0 vacat - Akta Gminy Gorzyce - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączono do zespołu nr 14/136 0
18/252/0 vacat - Akta Gminy Lubomia - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/138 0
18/253/0 vacat - Akta Gminy Marklowice - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/294 0
18/245/0 vacat - Akta Miasta Wodzisławia - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/84 0
18/248/0 vacat - Akta gminy Bełsznica - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/134 0
18/254/0 vacat - Akta Gminy Połomia - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/140 0
1 2 3 ... 35 36
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.