Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Akt Nowych

Archiwum Akt Nowych
Previous archive Next archive
26832.66 28600.0
2.0 28
15691 67

Dyrektor
Zastępca Dyrektora ds. opracowania, przechowywania i nadzoru archiwalnego
Zastępca Dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych

ODDZIAŁ I
Opracowania zasobu
ODDZIAŁ II
Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego
ODDZIAŁ III
Ewidencji i przechowywania zasobu
ODDZIAŁ IV
Informacji naukowej i udostępniania zasobu
ODDZIAŁ V
Archiwów społecznych
ODDZIAŁ VI
Informatyzacji
ODDZIAŁ VII
Konserwacji archiwaliów
Dział administracyjno-gospodarczy Dział finansowo-księgowy Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych Samodzielne stanowisko ds. obronnych
Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń Stanowisko ds. BHP

Archiwum Akt Nowych – jedno z trzech polskich archiwów o charakterze centralnym – utworzone zostało w 1919 r., początkowo nosiło miano Archiwum Wojskowego, od 1930 r. działa pod obecną nazwą. Archiwum gromadzi i przechowuje przede wszystkim archiwalia wytworzone przez naczelne organa władzy, kontroli, administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości, samodzielne urzędy centralne, centralne organa państwowej i spółdzielczej administracji gospodarczej, centralne instytucje finansowo-kredytowe i ubezpieczeniowe, centralne organa partii oraz organizacji politycznych, społecznych, zawodowych, kulturalnych i sportowych oraz wybitne osobistości życia politycznego, społecznego i kulturalno-oświatowego państwa polskiego. Większość z nich dotyczy okresu po 1916 r., choć niektóre zespoły i zbiory sięgają XIX wieku (m.in. akta partii i organizacji społecznych czy niepodległościowych) a nawet XV (akta rodzin). Zasięgiem działania Archiwum Akt Nowych obejmuje całość terytorium Państwa Polskiego. Działalność archiwów państwowych, w tym AAN obejmuje gromadzenie, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej, a w szczególności:
• kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,
• przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
• ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
• udostępnianie materiałów archiwalnych,
• prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
• prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
• wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów i reprodukcji materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń wydanych na ich podstawie
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.