^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Danysz z Instytutu Pasteura w Paryżu - o sprawach armii polskiej na Zachodzie,organizowaniu się i pracy dla kraju,zaproszenie na kawę...

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
I-V 1918

1918-01-01 - 1918-05-31
- brak danych -
3 listy
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
7 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -