Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1866-1934] 1935-1939
- brak danych - 1866 - 1934
1935 - 1939
- brak danych - tak
instytucje kultury - muzea, biura wystaw, galerie polski
inwentarz książkowy Yes 628j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4j.+80j.
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze powołane zostało do życia dekretem Prezydenta RP z 4 stycznia 1936r. Jego zadaniem było gromadzenie pamiątek związanych z osobą J. Piłsudskiego. Opiekę i nadzór nad działalnością placówki sprawował minister spraw wojskowych i jego organ doradczy – Rada Muzeum. Rada składała się z 9 osób, powoływanych na okres 5 lat, w jej kompetencjach leżało określenie programu pracy placówki i kontrola jego wykonania. Przewodniczącą Rady mianowana została dożywotnio Aleksandra Piłsudska, dyrektorem – Adam Borkiewicz, kustoszem – Józef Kluss. Pierwsze sale udostępnione zostały zwiedzającym w czerwcu 1936r., całość ekspozycji (w sumie 10 sal wystawowych) jesienią 1937r. Inwentarz książkowy:
I. Zespół akt Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze: organizacja i działalność Muzeum -protokóły, sprawozdania, księgi akcesyjne, korespondencja, notatki (1866- 1930) 1935-1939, sygn. 1-33.
II. Zbiór Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze: materiały przysyłane J. Piłsudskiemu;
Fotografie i albumy 1896-1939, sygn. 34-254.
Wspomnienia, opracowania, wydawnictwa, sprawozdania 1918-1935, sygn. 255-295.
Utwory muzyczne, sceniczne, wiersze 1919-1935, sygn. 296-437.
Adresy, dyplomy, laurki 1916-1935, sygn. 438-592, 629-708.
Dokumentacja techniczna: Pałac Belwederski, Łazienki Królewskie, pomieszczeń w twierdzy magdeburskiej i w budynku Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich, 1916, 1927, 1936, 1937, 1939, sygn. 593-632;
Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/109/0/1/1 Tymczasowy Komitet Organizacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Sprawozdania, protokóły z posiedzeń i instrukcje, statut, dzienniki urzędowe. 1935-1939 302
2/109/0/1/2 Komisja Wydzielona Wykonawcza Tymczasowego Komitetu Organizacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze. Protokóły z posiedzeń, sprawozdania. 1936-1939 168
2/109/0/1/3 Podkomisja do Konserwacji Pałacu Belwederskiego Tymczasowego Komitetu Organizacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze, Protokóły z posiedzeń, sprawozdania, kosztorysy, szkice i fotografie. 1936-1939 182
2/109/0/1/4 Przebudowa i konserwacja Belwederu. Plany, szkice, kosztorysy. 1936-1939 51
2/109/0/1/5 Organizacja i działalność muzeum. Korespondencja, oferty, umowy, notatki T.I. 1935-1936 545
2/109/0/1/6 Organizacja i działalność muzeum. Korespondencja, oferty, zestawienia, upoważnienia, notatki. T.II. 1936 582
2/109/0/1/7 Organizacja i działalność muzeum. Korespondencja, zestawienia, protokoły zdawczo-odbiorcze, upoważnienia, oferty, notatki, fotografia "Kasztanki" 1937 585
2/109/0/1/8 Organizacja i działalność muzeum. Korespondencja, zestawienia i umowy, okólniki, oferty, notatki, T.I. 1938 530
2/109/0/1/9 Organizacja i działalność muzeum. Korespondencja, oferty, zestawienia, umowy, notatki T.II 1938 651
2/109/0/1/10 Organizacja i działalność muzeum. Korespondencja, umowy, zestawienia, notatki, T.III. 1938 200
2/109/0/1/11 Organizacja i działalność muzeum. Korespondencja, protokoły, oferty, notatki, zestawienia T.I. 1939 774
2/109/0/1/12 Organizacja i działalność muzeum. Korespondencja, zestawienia, notatki, t.II. 1939 211
2/109/0/1/13 Sprawy organizacyjne i personalne muzeum. Plany pracy, budżety, instrukcje dla personelu i przewodników. 1936-1939 130
2/109/0/1/14 Sprawy organizacyjne, personalne muzeum. Korespondencja poufna i tajna. 1936-1936 72
2/109/0/1/15 Sprawy organizacyjne, personalne muzeum. Korespondencja poufna i tajna. 1937-1938 174
1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 ... 45 46 47 48

Amount of archival material

712

628

0

12.17

12.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.