^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Materiały dotyczące J.Piłsudskiego i jego rodziny. Korespondencja, tablice genealogiczne odpisy i fotokopie dokumentów, notatki, akt śmierci J.Piłsudskiego wystawiony przez proboszcza parafii wojskowej w Warszawie.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 20
- brak danych -
1866, 1934-1939

1866 - 1866
1934 - 1939
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis rękopis
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -