Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1866-1934] 1935-1939
- brak danych - 1866 - 1934
1935 - 1939
- brak danych - tak
instytucje kultury - muzea, biura wystaw, galerie polski
inwentarz książkowy Yes 628j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 4j.+80j.
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze powołane zostało do życia dekretem Prezydenta RP z 4 stycznia 1936r. Jego zadaniem było gromadzenie pamiątek związanych z osobą J. Piłsudskiego. Opiekę i nadzór nad działalnością placówki sprawował minister spraw wojskowych i jego organ doradczy – Rada Muzeum. Rada składała się z 9 osób, powoływanych na okres 5 lat, w jej kompetencjach leżało określenie programu pracy placówki i kontrola jego wykonania. Przewodniczącą Rady mianowana została dożywotnio Aleksandra Piłsudska, dyrektorem – Adam Borkiewicz, kustoszem – Józef Kluss. Pierwsze sale udostępnione zostały zwiedzającym w czerwcu 1936r., całość ekspozycji (w sumie 10 sal wystawowych) jesienią 1937r. Inwentarz książkowy:
I. Zespół akt Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze: organizacja i działalność Muzeum -protokóły, sprawozdania, księgi akcesyjne, korespondencja, notatki (1866- 1930) 1935-1939, sygn. 1-33.
II. Zbiór Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze: materiały przysyłane J. Piłsudskiemu;
Fotografie i albumy 1896-1939, sygn. 34-254.
Wspomnienia, opracowania, wydawnictwa, sprawozdania 1918-1935, sygn. 255-295.
Utwory muzyczne, sceniczne, wiersze 1919-1935, sygn. 296-437.
Adresy, dyplomy, laurki 1916-1935, sygn. 438-592, 629-708.
Dokumentacja techniczna: Pałac Belwederski, Łazienki Królewskie, pomieszczeń w twierdzy magdeburskiej i w budynku Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich, 1916, 1927, 1936, 1937, 1939, sygn. 593-632;
Baza danych IZA
Show all units in the collection:
Units in series:: 2.1 Część I - Fotografie i albumy
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/109/0/2.1/34 J.Piłsudski - rysunki i fotografie. 1914-1931 11
2/109/0/2.1/35 J.Piłsudski - fotografie dotyczące życia, działalności oraz pogrzebu, klepsydra. 1919-1935 0
2/109/0/2.1/36 J.Piłsudksi - rysunki i fotografie. 1924-1935 56
2/109/0/2.1/37 Album karykatur marszałka J.Piłsudskiego wykonany przez Gustawa Rogalskiego 1928 15
2/109/0/2.1/38 Album karykatur marszałka J.Piłsudskiego i peowiaków wykonany przez Gustawa Rogalskiego 1931 6
2/109/0/2.1/39 Album wycinków z prasy radzieckiej z karykaturami J.Piłsudskiego. 1929-1930 0
2/109/0/2.1/40 Marszałek Józef Piłsudski. Album z reprodukcjami zdjęć z lat szkolnych, legionów oraz okresu 1920-1933 1936 21
2/109/0/2.1/41 Album z fotografiami Józefa Piłsudskiego w okresie wypoczynku. bez daty i ok.1934 37
2/109/0/2.1/42 Życie i działalność J.Piłsudskiego. Album ze zdjęciami z prasy 1936 0
2/109/0/2.1/43 Naczelnik Państwa we Francji. Album z fotografiami wydany przez Biuro Propagandy Zagranicznej przy Prezydium Rady Ministrów 1921 23
2/109/0/2.1/44 Przyjęcie wydane przez Radę Miejską Paryża na część J.Piłsudskiego w dniu 5 lutego 1921 r. Wydawnictwo z tekstami przemówień i fotografiami. 1921 42
2/109/0/2.1/45 Pobyt J.Piłsudskiego w Koninie. Album z fotografiami. 1921 17
2/109/0/2.1/46 Wizyta J.Piłsudskiego w Rumunii. Album z wycinkami prasowymi i fotografiami. 1922 111
2/109/0/2.1/47 Podróże i uroczystości z udziałem J.Piłsudskiego . Album z fotografiami. po 1926 r. 49
2/109/0/2.1/48 Uroczystości z udziałem J.Piłsudskiego. Album z fotografiami wykonany przez M.Skąpskiego. 1933 76
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

712

628

0

12.17

12.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.