^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa w Ostrołęce. Album z fotografiami uczniów i warsztatów szkolnych.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 132
- brak danych -
1932

1932 - 1932
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -