^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiat Zaleszczyki. Album z fotografiami miasta, okolic i ludność.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 235
- brak danych -
1934

1934 - 1934
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -