^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Oficerska w Ostrowie Mazowieckiej. Album z fotografiami z życia szkoły, zdjęcia okolicy.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 94
- brak danych -
1932

1932 - 1932
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -