Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1914-1917] 1918-1937
- brak danych - 1914 - 1917
1918 - 1937
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 52
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie jako Departament Sprawiedliwości zostało utworzone na podstawie zarządzenia Tymczasowej Rady Stanu z dn. 1 września 1917 r., podniesione do rangi Ministerstwa Sprawiedliwości zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z dn. 3 stycznia 1918 r. Działało do 1939 r. Departament Ustawodawczy: Wydział Prawa Państwowego i Administracyjnego, statystyka pocztowa /przepisy/, 1919, sygn. 1;
Departament Ustawodawczy: Wydział Prawa Karnego, skrypt - postępowanie karno-administracyjne, 1935, sygn. 2;
Departament Administracyjny: Wydział Statystyczny, wykazy skazanych, wykresy, wyroki, dzienniki, 1919-1923, sygn. 3-24, 37-51;
Departament Administracyjny: Kancelaria /dzienniki korespondencyjne/, 1921, sygn. 25-26;
Departament Administracyjny: Biuro Personalne, personalne, etaty, okólniki, 1921-1938, sygn. 27-30, 32-36;
Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości: zbiór orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, sygn. 31, 52
Baza danych IZA; akta osobowe sędziów, notariuszy, prokuratorów i komorników z lat 1918-1939 znjdują się w zespole 285, spis nr 13.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/11/0/1/1 Przepisy o prowadzeniu statystyki pocztowej., telegraficznej i telefonicznej nadesłane do zaopiniowania 1919-1919 0
2/11/0/2/2 Postępowanie karno-administracyjne-skrypt z wykładów podkom. Jarosza Józefa na kursie dla oficerów WP przechodzących do służby w Policji Państwowej 1935 0
2/11/0/3/3 Wzory druków używanych w latach 1917-1920 przy sporządzaniu sprawozdawczości statystycznej [1917] 1918-1920 0
2/11/0/3/4 Wykazy statystyczne - miesięczne osób zasądzonych przez sądy cywilne na terenie Galicji [1914-1917] 0
2/11/0/3/5 Wykazy osób zasądzonych [1915-1917] 1918-1921 0
2/11/0/3/6 Wykazy osób zasądzonych przez sądy na terenie Sądu Okręgowego w Kielcach w latach 1915-1921 1918-1921 0
2/11/0/3/7 Rejestry karne. Doniesienie o skazaniu do rejestracji karnej [1916-1917] 1918-1921 0
2/11/0/3/8 Korespondencja o udzielenie wyciągu z rejestru zasądzonych dla celów wojskowych. Przykładowe 1919-1920 0
2/11/0/3/9 Wykazy statystyczne w sprawach karnych [1916-1917] 1918-1920 0
2/11/0/3/10 Wykazy graficzne przestępczości 1920 0
2/11/0/3/11 Statystyka zapytań o karalności 1920-1920 0
2/11/0/3/12 Przykładowe karty karne z okupacji austriackiej [1916-1916] 0
2/11/0/3/13 Karty karne pozostawione przykładowo 1919-1919 0
2/11/0/3/14 Odpisy wyroków orzeczeń sądowych sprawy ekstradycji więźniów 1918-1923 0
2/11/0/3/15 Wyroki sądów polowych 1919-1921 0
1 2 3 4

Amount of archival material

52

52

0

0.71

0.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -