Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Obozy koncentracyjne - zbiór akt

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1939-1945[1946-1949,1952-1954,1956,1960,1971,2001]
- brak danych - 1939 - 1945
1946 - 1949
1952 - 1954
1956 - 1956
1960 - 1960
1971 - 1971
2001 - 2001
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes 42j.
- brak danych - Hitlerowskie obozy koncentracyjne i więzienia:
Buchenwald: zaświadczenia, rezolucje, odezwy, gazetki, listy więźniów, 1942 – 1945, sygn. 212/I, t.1, 2,
Dachau: listy więźniów, blankiety przekazów pocztowych, 1942, sygn. 212/I, t.3;
Gotha: protokóły zebrań, korespondencja, karty rejestracyjne, 1945, sygn. 212/I, t.4;
Gross-Rosen: listy więźniów, 1944, 1945, sygn. 212/I, t.5;
Gusen: listy więźniów, 1944, sygn. 212/I, t.6;
Lublin, Więzienie na Zamku: listy więźniarek Ireny i Ewy Tomasik do rodziny, 1939-1944, sygn. 212/I, t.8;
Łódź, Więzienie przy ul. Szterlinga: listy więźniów,1944, sygn. 212/I, t.8;
Mauthausen: wykaz więźniów przybyłych do obozu 25 IX 1942r., sygn. 212/I, t.9;
Oranienburg: plan obozu, b.d, sygn. 212/I, t.14;
Oświęcim: listy więźniów, 1942, 1943, sygn. 212/I, t.10;
Pomiechówek k. Modlina: listy więźniów, 1943, sygn. 212/I, t.11;
Poznań, Więzienie w VII Forcie: listy więźniów. 1944, sygn. 212/I, t.12;
Tauche: list więźnia Bogdana Sanigórskiego, 1942, sygn. 212/I, t.15;
Warszawa, Więzienie w Alei Szucha: listy i grypsy więźniów, 1942, 1943, sygn. 212/I, t.13;
Więzienia i obozy koncentracyjne w Polsce i w Niemczech: wspomnienia, relacje, spisy więźniów, opracowania, wykazy, b.d, sygn. 212/III, t.1-8, 212/IV, t.1;
Obozy koncentracyjne w Niemczech: przesłuchania komendanta w Mauthausen - Gusen F. Ziereisa i S.Hasenpunscha z obozu w Oranienburgu – protokoły, b.d, sygn. 212/II, t.9;
Komisja Rzeczoznawców: sprawozdanie prof. S. Mahrburga o obozie śmierci w Ponarach k.Wilna, b.d, sygn. 212/II, t.8; Państwowy Urząd Repatriacyjny, Oddział w Poznaniu: przewiezienie i osiedlenie byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Gotha – korespondencja, 1945, sygn. 212/II, t.7;
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie: zbrodnie hitlerowskie na terenie powiatu Radzymin – protokoły z przesłuchania świadków- więźniów obozów koncentracyjnych 1945, sygn. 212/II, t.5, 6;
Polski Instytut Źródłowy w Lund: protokoły przesłuchań byłych więźniów obozów w: Belsen-Belsen, Dachau, Majdanku, Oświęcimiu, Ravensbrűck i Sach-senhausen – Oranienburg, 1945 – 1946, sygn. 212/II, t.1;
Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Warszawie: lustracja obozów w Chełmku k.Kolna i w Warszawie u zbiegu ulicy Gęsiej i Zamenhofa – sprawozdania, 1945, sygn. 212/II, t.4;
Sąd Grodzki w Bydgoszczy: przesłuchania byłych więźniów obozów w Potulicach, Smukale i Stutthofie – protokoły, 1946, sygn. 212/II, t.2;
Sąd Okręgowy w Toruniu: przesłuchania byłych więźniów obozów, m.in. w Grudziądzu, Potulicach, Sępólnie i Toruniu, 1947, sygn. 212/II, t.3;
Wspomnienia więźniów, 1945, 1956, 1960, 2001, b.d., sygn. 212/III-1-10;
Opracowania, b.d., sygn. 212/IV-1
Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/1333/0/1/212.I.1 Obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie. Zaświadczenia, rezolucje, odezwy, ulotki, gazetki informacyjne. 1945 30
2/1333/0/1/212.I.2 Obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie. Listy więźniów. 1942-1944 20
2/1333/0/1/212.I.3 Obóz koncentracyjny w Dachau. Listy więźnia, blankiety przekazów pocztowych, pisma Creditanstalt-Bankverein Filiale Krakau w sprawie przekazów pieniężnych. 1942 39
2/1333/0/1/212.I.4 Obóz koncentracyjny w Gotha. Protokoły zebrań, karta rejestracyjna, korespondencja. czerwiec 1945 26
2/1333/0/1/212.I.5 Obóz koncentracyjny w Gross-Rosen. Lista więźniów. 1944-1945 14
2/1333/0/1/212.I.6 Obóz koncentracyjny w Gusen. Listy więźniów. 1944 7
2/1333/0/1/212.I.7 Lublin: więzienie na Zamku. Listy Ireny i Ewy Tomasik do rodziny. 1939-1944 35
2/1333/0/1/212.I.8 Łódź: więzienie przy ul. Szterlinga. Listy więźniów. 1944 25
2/1333/0/1/212.I.9 Obóz koncentracyjny w Mauthausen. Wykaz imienny więźniów z transportu przybyłego do obozu dnia 25 IX 1942 r. 1942 6
2/1333/0/1/212.I.10 Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Listy więźniów. 1941-1944, 1948 39
2/1333/0/1/212.I.11 Obóz w Pomiechówku k/Modlina. Listy więźniów. 1943 8
2/1333/0/1/212.I.12 Poznań więzienie VII Fort. Listy więźniów. 1942, 1944 16
2/1333/0/1/212.I.13 Warszawa, więzienie w Alei Szucha. Listy - grypsy więźniów. 1942-1943 42
2/1333/0/1/212.I.14 Obóz koncentracyjny Sachs.-Oranienburg. Plan obozu. b.d. 5
2/1333/0/1/212.I.15 Obóz w Tauche. Listy więźnia /Bogdana Sanigórskiego/. 1942 11
1 2 3

Amount of archival material

42

42

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.