^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Poznań więzienie VII Fort. Listy więźniów.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 212.I.12
- brak danych -
1942, 1944

1942 - 1942
1944 - 1944
niemiecki
- brak danych -
12 - brak danych -
luzy rękopis
- brak danych -
12 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Stron 6 plus strona 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a.
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -