Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Obozy koncentracyjne - zbiór akt

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1939-1945[1946-1949,1952-1954,1956,1960,1971,2001]
- brak danych - 1939 - 1945
1946 - 1949
1952 - 1954
1956 - 1956
1960 - 1960
1971 - 1971
2001 - 2001
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes 42j.
- brak danych - Hitlerowskie obozy koncentracyjne i więzienia:
Buchenwald: zaświadczenia, rezolucje, odezwy, gazetki, listy więźniów, 1942 – 1945, sygn. 212/I, t.1, 2,
Dachau: listy więźniów, blankiety przekazów pocztowych, 1942, sygn. 212/I, t.3;
Gotha: protokóły zebrań, korespondencja, karty rejestracyjne, 1945, sygn. 212/I, t.4;
Gross-Rosen: listy więźniów, 1944, 1945, sygn. 212/I, t.5;
Gusen: listy więźniów, 1944, sygn. 212/I, t.6;
Lublin, Więzienie na Zamku: listy więźniarek Ireny i Ewy Tomasik do rodziny, 1939-1944, sygn. 212/I, t.8;
Łódź, Więzienie przy ul. Szterlinga: listy więźniów,1944, sygn. 212/I, t.8;
Mauthausen: wykaz więźniów przybyłych do obozu 25 IX 1942r., sygn. 212/I, t.9;
Oranienburg: plan obozu, b.d, sygn. 212/I, t.14;
Oświęcim: listy więźniów, 1942, 1943, sygn. 212/I, t.10;
Pomiechówek k. Modlina: listy więźniów, 1943, sygn. 212/I, t.11;
Poznań, Więzienie w VII Forcie: listy więźniów. 1944, sygn. 212/I, t.12;
Tauche: list więźnia Bogdana Sanigórskiego, 1942, sygn. 212/I, t.15;
Warszawa, Więzienie w Alei Szucha: listy i grypsy więźniów, 1942, 1943, sygn. 212/I, t.13;
Więzienia i obozy koncentracyjne w Polsce i w Niemczech: wspomnienia, relacje, spisy więźniów, opracowania, wykazy, b.d, sygn. 212/III, t.1-8, 212/IV, t.1;
Obozy koncentracyjne w Niemczech: przesłuchania komendanta w Mauthausen - Gusen F. Ziereisa i S.Hasenpunscha z obozu w Oranienburgu – protokoły, b.d, sygn. 212/II, t.9;
Komisja Rzeczoznawców: sprawozdanie prof. S. Mahrburga o obozie śmierci w Ponarach k.Wilna, b.d, sygn. 212/II, t.8; Państwowy Urząd Repatriacyjny, Oddział w Poznaniu: przewiezienie i osiedlenie byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Gotha – korespondencja, 1945, sygn. 212/II, t.7;
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie: zbrodnie hitlerowskie na terenie powiatu Radzymin – protokoły z przesłuchania świadków- więźniów obozów koncentracyjnych 1945, sygn. 212/II, t.5, 6;
Polski Instytut Źródłowy w Lund: protokoły przesłuchań byłych więźniów obozów w: Belsen-Belsen, Dachau, Majdanku, Oświęcimiu, Ravensbrűck i Sach-senhausen – Oranienburg, 1945 – 1946, sygn. 212/II, t.1;
Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Warszawie: lustracja obozów w Chełmku k.Kolna i w Warszawie u zbiegu ulicy Gęsiej i Zamenhofa – sprawozdania, 1945, sygn. 212/II, t.4;
Sąd Grodzki w Bydgoszczy: przesłuchania byłych więźniów obozów w Potulicach, Smukale i Stutthofie – protokoły, 1946, sygn. 212/II, t.2;
Sąd Okręgowy w Toruniu: przesłuchania byłych więźniów obozów, m.in. w Grudziądzu, Potulicach, Sępólnie i Toruniu, 1947, sygn. 212/II, t.3;
Wspomnienia więźniów, 1945, 1956, 1960, 2001, b.d., sygn. 212/III-1-10;
Opracowania, b.d., sygn. 212/IV-1
Baza danych IZA
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Wspomnienia więźniów
Reference code Title Dates Number of scans
2/1333/0/3/212.III.1 Wspomnienia więźniów: Blumental /Sobibór/, Błaszczyk /Mauthausen, Hartheim/, Bonin Hubert /Stutthof/, Buchholcowa Janina /Bukolska - Treblinka/, Cichocki /Oświęcim, Buchenwald/, Coradello Aldo /Stutthof/, Chodźko Mieczysław - /Treblinka/, Czarnecki Wacław /Pawiak, Majdanek, Buchenwald/, Demaszko Stanisław /Majdanek/, Dzwilik Stefan /Buchenwald/, Herbert F. T. /Stutthof/, Jaworski Stanisław /Mauthausen/. 1945, 1956, 1960, 2001 176
2/1333/0/3/212.III.2 Wspomnienia więźniów: Kania Roman /Buchenwald/, Karcz Jan /więzienie na Montelupich w Krakowie, Oświęcim, Neuengamne-Hamburg/, Kwapiniewicz Romuald /Pawiak-Majdanek, Buchenwald, Flosburg/, Marcinkiewicz Józef /Balsen/, Leja Józef /Majdanek, Dachau/ Pluciński Stefan /Oświęcim/, Rajzman Samuel /Ghetto w Warszawie, Treblinka/, Ryś K. M. /Majdanek/. b.d. 162
2/1333/0/3/212.III.3 Wspomnienia więźniów: Simiński Wiktor /Skrochowice, Sachsenhausen/. T. I. b.d. 229
2/1333/0/3/212.III.4 Wspomnienia więźniów: Simiński Wiktor /Skrochowice, Sachsenhausen/. T. II. b.d. 196
2/1333/0/3/212.III.5 Wspomnienia więźniów: Simiński Wiktor /Skrochowice, Sachsenhausen/. T. III. b.d. 160
2/1333/0/3/212.III.6 Wspomnienia więźniów: Simiński Wiktor /Skrochowice, Sachsenhausen/. T. IV. b.d. 155
2/1333/0/3/212.III.7 Wspomnienia więźniów: Sabina /Pawiak, Majdanek/, Sobański T. /Oświęcim/, Stanisławski /Pawiak, Majdanek/, Szpilski Józef /Pawiak, Oświęcim, Buchenwald/, Szuman Witold inż.. /Pruszków, Dachau, Katznach/, Wasilczenko Hanna /Ravensbruck/, Werner Teresa /Finow/, Żmij Józef /Gusen/ b.d. 222
2/1333/0/3/212.III.8 Wspomnienia i relacje z obozów: w Brzezinach, Działdowie, Majdanku, Nieborowie, Oświęcimiu, Proweniszkach, Sachsenhausen; z więzień: w Poznaniu; z egzekucji: w lesie wólczańskim gm. Pruszków, w Warszawie; z robót w Niemczech - w Westfalii-Hagen; z życia kobiet na Majdanku. b.d. 104
2/1333/0/3/212.III.9 Wspomnienia i relacje z obozu w Schwetig (k. Frankfurtu n/Odrą). 1947 6
2/1333/0/3/212.III.10 Wspomnienia Kustosza Kazimierza z obozów w Brzezince, Dachau, Oświęcimiu. Album. 1941, 1945, 1971 89
2/1333/0/3/212.III.11 Wspomnienia i relacje więźniów z obozów w: - Buchenwaldzie, Dachau, Gross-Rosen, Kauferong (Monachium), Majdanku, Mauthausen, Oświęcimiu, Radogoszczu (k. Łodzi), Ravensbruck, Stutthofie; z więzień w: Arras, Essen, Hindenburg (Zabrze), Kreuzburg (Kluczbork), Jaworznie, Goerlitz, Wrocławiu. Wycinki prasowe, przedruki artykułów z gazet. 1944-1946, 1948, 1952-1954 81
2/1333/0/3/212.III.12 Działalność Polskiej Organizacji Podziemnej w Niemczech. Sprawozdanie. 1945 8
2/1333/0/3/212.III.13 Utworzenie i organizacja Związku "Królików" z Ravensbrück. Korespondencja. 1946 17

Amount of archival material

42

42

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -