^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wspomnienia i relacje z obozów: w Brzezinach, Działdowie, Majdanku, Nieborowie, Oświęcimiu, Proweniszkach, Sachsenhausen; z więzień: w Poznaniu; z egzekucji: w lesie wólczańskim gm. Pruszków, w Warszawie; z robót w Niemczech - w Westfalii-Hagen; z życia kobiet na Majdanku.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 212.III.8
- brak danych -
b.d.
data not found - brak danych -
- brak danych -
36 - brak danych -
luzy maszynopis rękopis
- brak danych -
100 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Brak autorów. Dołączono dopływ. Stron 90 plus strona 15a, 50a, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61a, 62a, 63a.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -