Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Departament II Szkolnictwa Ogólnokształcącego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/2/158 Sprawy ogólne dotyczące wszystkich wydziałów oraz fragmenty akt różnych komisji, rad, Redakcji Oświaty i Wychowania, pracowni szkolnych. 1921-1939 276
2/14/0/2/159 Preliminarze wydatków departamentu z taksy administracyjnej na lata szkolne 1938/1939 i 1939/1940. 1938-1939 42
2/14/0/2/160 Wydział Szkolnictwa - okólniki Departamentu Szkolnictwa Powszechnego i Wydziału Szkolnictwa Powszechnego. 1918-1932 219
2/14/0/2/161 Wydział Szkolnictwa - okólniki, pisma okólne i różne dotyczące administracji szkolnictwa. 1921-1939 278
2/14/0/2/162 Wydział Szkolnictwa - szkoły z niemieckim językiem nauczania - ogólne i szczegółowe wg kuratoriów. 1934-1939 949
2/14/0/2/163 Wydział Szkolnictwa - zamykanie szkół powszechnych, kurs dla kierowników szkół, sprawy nauczycieli i uczniów - projekt szkoły, wykaz szkół, świadectwo, korespondencja. 1924-1937 47
2/14/0/2/164 Wydział Szkolnictwa - szkoły z niemieckim językiem nauczania w woj. śląskim. 1937-1939 287
2/14/0/2/165 Wydział Szkolnictwa - szkoły z rosyjskim językiem nauczania. 1934-1938 106
2/14/0/2/166 Wydział Szkolnictwa - projekty regulaminów dla bibliotek szkolnych. 1938-1939 139
2/14/0/2/167 Wydział Szkolnictwa - szczegółowe sprawy szkół i nauczycieli - nostryfikacje świadectw, podania o pracę, przyjęcia na studia uzupełniające, grunta szkolne itp. 1922-1937 300
2/14/0/2/168 Wydział Szkolnictwa Średniego - okólniki, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne i różne dotyczące administracji szkolnictwa. 1920-1939 318
2/14/0/2/169 Wydział Szkolnictwa Średniego - szkoły państwowe i niepaństwowe - wykazy. 1919-1939 387
2/14/0/2/170 Wydział Szkolnictwa Średniego - nauczyciele i uczniowie - dopuszczenie do egzaminu, kwalifikacje. 1921-1939 44
2/14/0/2/171 Wyposażenie pracowni biologicznych w gimnazjach okręgu szkolnego krakowskiego, poznańskiego i warszawskiego - korespondencja, zestawienia, szkice techniczne. 1930 115
2/14/0/2/172 Wyposażenie pracowni biologicznych gimnazjów państwowych: matematyczno-przyrodniczych w gimnazjach im. St. Staszica w Stanisławowie, im. A. Witkowskiego w Jarosławiu, im. M. Kopernika w Samborze, w Tarnopolu, we Lwowie i w Stryju - korespondencja, plany, szkice techniczne. 1930 41
1 2 3 4 5

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.