Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Departament IV Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/4/227 Ustrój szkół - ustawa o szkołach akademickich z dn. 15.III.1933 r. i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy oraz sprawa nowelizacji. 1933-1939 129
2/14/0/4/228 Ustrój szkół - statut Akademii Stomatologicznej w Warszawie - projekt. 1939 89
2/14/0/4/229 Katedry - ogólne ustalanie nazw katedr. 1936-1937 140
2/14/0/4/230 Katedry - ogólne wykazy. 1938-1939 171
2/14/0/4/231 Katedry - poszczególne uczelnie. 1933-1939 218
2/14/0/4/232 Zakłady naukowe - regulaminy, dotacje, etaty. 1936-1939 173
2/14/0/4/233 Zakłady naukowe - Uniwersytet Poznański - sprawy etatów młodszych pracowników naukowych, zakup pomocy naukowych - korespondencja. 1923 89
2/14/0/4/234 Zakłady naukowe z wyjątkiem klinik, folwarków doświadczalnych i ogrodów botanicznych - Uniwersytet Poznański - sprawy dotacji finansowych na wynagrodzenie młodszych pracowników naukowych, uruchomienie etatów i zakup pomocy naukowych - korespondencja. 1923-1924 113
2/14/0/4/235 Uniwersytet Poznański - dotacje dla katedr i zakładów - korespondencja, wykazy. 1925 127
2/14/0/4/236 Uniwersytet Poznański - dotacje na urządzenia dla katedr, sprawy etatów - korespondencja. 1929-1930 253
2/14/0/4/237 Organizacja i administracja szkół wyższych - biblioteki uniwersyteckie. 1939 101
2/14/0/4/238 Organizacja i administracja szkół wyższych - kliniki lekarskie, ogrody botaniczne, folwarki doświadczalne. 1937-1940 59
2/14/0/4/239 Organizacja i administracja szkół wyższych - władze akademickie - spisy z lat 1934/1935 - 1939/1940. 1934-1939 42
2/14/0/4/240 Organizacja i administracja szkół wyższych - otwarcie kredytów na cele naukowe w latach budżetowych 1934/1935 - 1939/1940. 1934-1939 59
2/14/0/4/241 Organizacja i administracja szkół wyższych - wykazy etatów osobowych w państwowych szkołach akademickich i państwowych instytucjach naukowych na rok budżetowy 1931/1932 i 1932/1933 (dział 6) budżetu MWRiOP. 1931-1932 111
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.