Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Departament V Wyznań
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/5/304 Sprawy Departamentu Wyznań - organizacja i zakres kompetencji. 1918-1933 373
2/14/0/5/305 Sprawy Departamentu Wyznań - personel - etaty, pobory, kwalifikacje, poszczególni urzędnicy. 1919-1939 603
2/14/0/5/306 Sprawy Departamentu Wyznań - urzędowanie. 1919-1933 251
2/14/0/5/307 Sprawy Departamentu Wyznań - sprawy gospodarcze. 1919-1930 90
2/14/0/5/308 Sprawy Departamentu Wyznań - sprawozdania departamentu i referatów, zestawienia ważniejszych prac. 1920-1936 145
2/14/0/5/309 Sprawy Departamentu Wyznań - udział Dep.V w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. 1928-1929 429
2/14/0/5/310 Sprawy Departamentu Wyznań - Archiwum Departamentu i rewindykacja zabytków. 1919-1933 146
2/14/0/5/311 Sprawy Departamentu Wyznań - Wydział Wyznań Religijnych w Poznaniu Departamentu Wyznań Religijnych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 1921-1925 132
2/14/0/5/312 Sprawy Departamentu Wyznań - wydziały wyznaniowe w urzędach wojewódzkich - sprawy ogólne. 1919-1934 865
2/14/0/5/313 Sprawy Departamentu Wyznań - wydziały wyznaniowe w urzędach wojewódzkich w poszczególnych województwach: Białystok - Łódź (t.I). 1919-1929 633
2/14/0/5/314 Sprawy Departamentu Wyznań - wydziały wyznaniowe w urzędach wojewódzkich w poszczególnych województwach: Nowogródek - Wilno (t.II). 1920-1939 670
2/14/0/5/315 Sprawy - Rada Szkolna, Rada Prawnicza i Rada Gospodarcza. 1920-1929 192
2/14/0/5/316 Budżet - sprawy budżetu ogólnego departamentu w latach 1917-1920. 1917-1920 303
2/14/0/5/317 Budżet - sprawy budżetu ogólnego departamentu w roku 1921. 1921 311
2/14/0/5/318 Budżet - sprawy budżetu ogólnego departamentu w latach 1922/1923. 1922-1923 344
1 2 3 4 ... 38 39 40 41 42 ... 77 78 79 80

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.