Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Show all units in the collection:
Units in series:: 6 Biuro Personalne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/6/1492 Biuro Personalne - okólniki i zarządzenia wewnętrzne. 1932-1939 324
2/14/0/6/1493 Biuro Personalne - pisma okólne (t.I). 1924-1930 630
2/14/0/6/1494 Biuro Personalne - pisma okólne (t.II). 1931-1939 460
2/14/0/6/1495 Biuro Personalne - pisma okólne - mieszkania służbowe. 1924-1927 199
2/14/0/6/1496 Biuro Personalne - pisma okólne - listy osób których nie należy przyjmować do służby państwowej. 1924-1935 274
2/14/0/6/1497 Biuro Personalne - pisma okólne - wykazy szkół w których nauka uprawnia do zwrotu opłat szkolnych i do ulg taryfowych. 1929-1932 247
2/14/0/6/1498 Biuro Personalne - sprawy osobowe Zarządu Centralnego ogólne i zbiorowe. 1936-1939 i b.d. 58
2/14/0/6/1499 Biuro Personalne - sprawy osobowe z resortu podległego Dep.III Szkolnictwa Ogólnokształcącego (t.I) - sprawy ogólne dotyczące etatów, uposażenia ruchu służbowego i sprawy szczegółowe. 1919-1939 116
2/14/0/6/1500 Biuro Personalne - sprawy osobowe z resortu podległego Dep.III Szkolnictwa Ogólnokształcącego (t.II) - teczka konkursów na stanowiska dyrektorów szkół średnich ogólnokształcących. 1931-1933 64
2/14/0/6/1501 Biuro Personalne - sprawy osobowe z resortu podległego Dep.III Szkolnictwa Ogólnokształcącego (t.III) - wykaz imienny urzędników i funkcjonariuszy niższych kuratoriów i inspektoratów szkolnych wg stanu z dnia 1.XII.1938 r. 1938 52
2/14/0/6/1502 Biuro Personalne - sprawy osobowe z resortu podległego Dep.III Szkolnictwa Ogólnokształcącego (t.IV) - projekt przepisów w sprawie uregulowania stosunków służbowych nauczycieli miejskich szkół w Warszawie. b.d. 42
2/14/0/6/1503 Biuro Personalne - sprawy osobowe z resortu podległego Dep.III Szkolnictwa Ogólnokształcącego (t.V) - akcja Związku Nauczycielstwa Polskiego przeciw kuratorowi Petrykowskiemu i inspektorom Kuratorium Okręgu Szkolnego Bruskiego. 1935-1936 33
2/14/0/6/1504 Biuro Personalne - sprawy osobowe z resortu podległego Dep.III Szkolnictwa Zawodowego - sprawa ogólna dotycząca kwalifikacji i uposażenia nauczycieli oraz sprawy szczegółowe. 1934-1939 231
2/14/0/6/1505 Biuro Personalne - sprawy osobowe z resortu podległego Dep.III Nauki - sprawy ogólne i zbiorowe. 1938-1939 106
2/14/0/6/1506 Biuro Personalne - sprawy osobowe z resortu podległego Wydziałowi Sztuki - sprawy ogólne i szczegółowe o ile nie otrzymały teczki personalnej. 1934-1939 126
1 2 3 4 ... 181 182 183 184 185 ... 364 365 366 367

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.