Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Show all units in the collection:
Units in series:: 8 Wydział Sztuki
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/8/6992 Wydział Sztuki - sprawy budżetu - akta dotyczące Ministerstwa Sztuki i Kultury. 1919-1923 0
2/14/0/8/6993 Wydział Sztuki - sprawy budżetu - plany finansowe, dezyderaty, podział kredytów itp. 1925, 1930-1937 0
2/14/0/8/6994 Wydział Sztuki - sprawy budżetu - podział kredytów w latach budżetowych 1928/1931-1934/1935 (t.I). 1928-1935 0
2/14/0/8/6995 Wydział Sztuki - sprawy budżetu - podział kredytów w latach budżetowych 1935/1936-1938/1939 (t.II). 1935-1939 0
2/14/0/8/6996 Wydział Sztuki - sprawy budżetu - Fundusz Ministerstwa Opieki Społecznej - podział. 1932-1937 0
2/14/0/8/6997 Wydział Sztuki - sprawy budżetu - subwencje udzielane celem popierania malarstwa, rzeźby, sztuk graficznych oraz przemysłu artystycznego. 1924-1939 0
2/14/0/8/6998 Wydział Sztuki - muzea - sprawy ogólne - muzea i zbiory artystyczne w Polsce, organizacja muzeów regionalnych, muzea diecezjalne i wojskowe, projekty muzeów. 1919-1938 0
2/14/0/8/6999 Wydział Sztuki - muzea - Związek Muzeów w Polsce. 1935-1938 0
2/14/0/8/7000 Wydział Sztuki - muzea - Państwowa Rada Muzealna (t.I). 1918-1922 0
2/14/0/8/7001 Wydział Sztuki - muzea - Państwowa Rada Muzealna (t.II). 1932-1938 0
2/14/0/8/7002 Wydział Sztuki - muzea - różne materiały ewidencyjne. - 0
2/14/0/8/7003 Wydział Sztuki - muzea - kwestionariusze dla muzeów i zbiorów muzealnych zawierające dane dla G.U.S o muzeach w Polsce. 1933 0
2/14/0/8/7004 Wydział Sztuki - muzea - alfabetycznie wg miejscowości: Baranowicze - Kórnik (t.I). 1934-1939 0
2/14/0/8/7005 Wydział Sztuki - muzea - alfabetycznie wg miejscowości: Kraków - Łowicz (t.II). 1918-1939 0
2/14/0/8/7006 Wydział Sztuki - muzea - alfabetycznie wg miejscowości: Łódź - Żywiec (t.III). 1918-1939 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.