Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/6/5759 Akta osobowe - Sokołowski Stefan. 1909 0
2/14/0/1/36 Roszczenia i spory sądowe - unormowanie stanu prawnego nieruchomości Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. 1914-1938 258
2/14/0/5/582 Emerytury - akta osobowe księży, lit. A-Ba (t.I). 1916-1939 509
2/14/0/8/7011 Wydział Sztuki - malarstwo i rzeźba - wycinki prasowe. 1917-1918 0
2/14/0/2/178 Wydział Kształcenia Nauczycieli - kurs pedagogiczny w roku szkolnym 1917/1918. 1917-1919 321
2/14/0/5/316 Budżet - sprawy budżetu ogólnego departamentu w latach 1917-1920. 1917-1920 303
2/14/0/5/736 Fundusz religijny - likwidacja funduszu religijnego b. zaboru austriackiego w latach 1917-1922 (t.I). 1917-1922 0
2/14/0/7/6987 Wydział Prezydialny - okólniki i pisma okólne Sekretariatu Generalnego. 1917-1924 0
2/14/0/5/795 Majątki szczegółowe - różne sprawy dotyczące kościołów i kaplic ułożone wg miejscowości. 1917-1936 439
2/14/0/8/7025 Wydział Sztuki - zabytkowe dwory Ziemi Kaliskiej i na Kresach Wschodnich, zabytki Łowicza, Zbaraża i Torunia, sztuka szklarska i malarska w Polsce - wycinki prasowe. 1918-1919, 1932-1933 0
2/14/0/5/334 Budżet - wyznania katolickie - preliminarz budżetowy na rok 1919 i wykonanie budżetu w roku 1920. 1918-1920 137
2/14/0/8/7016 Wydział Sztuki - sprawa nauki rysunków w szkołach i wychowania estetycznego młodzieży. 1918-1921 0
2/14/0/5/798 Majątek ruchomy - straty wojenne, rewindykacje - sprawy szczegółowe. 1918-1921 234
2/14/0/8/7000 Wydział Sztuki - muzea - Państwowa Rada Muzealna (t.I). 1918-1922 0
2/14/0/5/1417 Sekty katolickie - Polski Katolicki Kościół Narodowy - tzw. hodurowcy (t.I). 1918-1923 396
1 2 3 4 ... 235 236 237 238 239 ... 472 473 474 475

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.