Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/1/16 Normatywy i projekty ustawodawcze - rezolucja ciał ustawodawczych i projekty ustawodawcze poselskie. 1919-1925 26
2/14/0/1/17 Normatywy i zarządzenia ministerstw - prezes i Prezydium Rady Ministrów. 1932-1939 117
2/14/0/1/18 Normatywy i zarządzenia ministerstw - zarządzenia ministerstw w sprawach dotyczących ministerstw i zarządów centralnych. 1924-1939 53
2/14/0/1/19 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - zbiór okólników, zarządzeń wewnętrznych i pism okólnych w układzie chronologicznym. 1921-1930 648
2/14/0/1/20 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - zbiór okólników, zarządzeń wewnętrznych i pism okólnych w układzie chronologicznym. 1931-1939 807
2/14/0/1/21 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - zbiór okólników w układzie numerycznym. 1932 260
2/14/0/1/22 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - zbiór okólników w układzie numerycznym. 1933 386
2/14/0/1/23 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - zbiór okólników i zarządzeń normatywnych w układzie tematycznym. 1920-1930 528
2/14/0/1/24 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - zbiór okólników i zarządzeń normatywnych w układzie tematycznym. 1932 400
2/14/0/1/25 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - spisy okólników i zarządzeń normatywnych. 1933, 1936 10
2/14/0/1/26 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - zbiór okólników i zarządzeń normatywnych w układzie tematycznym. 1937 45
2/14/0/1/27 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i Wydziału Prawnego - zbiór okólników, zarządzeń wewnętrznych i pism okólnych wydziałów organizacyjnego i prawnego oraz druków biurowych wydziałów. 1931-1939 264
2/14/0/1/28 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i kancelaryjne Wydziału Prawnego - spisy spraw i spisy teczek. 1937-1939 109
2/14/0/1/29 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i kancelaryjne Wydziału Prawnego - spisy spraw według departamentów. 1932-1939 145
2/14/0/1/30 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i kancelaryjne Wydziału Prawnego - Rada Wychowania przy MWRiOP i Państwowa Rada Oświecenia. 1926-1932 20
1 2 3 4 ... 235 236 237 238 239 ... 472 473 474 475

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.