Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/1/31 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i kancelaryjne Wydziału Prawnego - wydawnictwa: redakcja Dziennika Urzędowego. 1933-1938 24
2/14/0/1/32 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i kancelaryjne Wydziału Prawnego - kontrola działalności MWRiOP przez Najwyższą Izbę Kontroli. 1924 36
2/14/0/1/33 Sprawy wewnętrzne ministerstwa i kancelaryjne Wydziału Prawnego - kontrola działalności MWRiOP za lata 1926/1927 przez Najwyższą Izbę Kontroli. 1928 57
2/14/0/1/34 Roszczenia i spory sądowe - akta sprawy Feliksa Kosińskiego o nadużycia w Państwowej Szkole Włókienniczej w Łodzi. 1926-1939 394
2/14/0/1/35 Roszczenia i spory sądowe - egzekucja na poborach Jana Skowrońskiego b. inspektora w Łodzi. 1933-1939 80
2/14/0/1/36 Roszczenia i spory sądowe - unormowanie stanu prawnego nieruchomości Konserwatorium Muzycznego w Warszawie. 1914-1938 258
2/14/0/1/37 Roszczenia i spory sądowe - uregulowanie tytułów własności terenów Politechniki Warszawskiej. 1925-1938 127
2/14/0/1/38 Fundacje, darowizny, zapisy - ustawa o fundacjach i zatwierdzeniu darowizn i zapisów. 1918-1934 i b.d. 209
2/14/0/1/39 Fundacje, darowizny, zapisy - regulamin postępowania w sprawach stypendialnych, wykaz szkół państwowych i prywatnych z 1939 r. b.d. i 1939 277
2/14/0/1/40 Fundacje, darowizny, zapisy - rejestr wypłaconych stypendiów na rok szkolny 1930/1931 (t.I). 1929-1931 238
2/14/0/1/41 Fundacje, darowizny, zapisy - darowizna Jerzego i Stanisława Podczaskich. 1934-1938 22
2/14/0/1/42 Fundacje, darowizny, zapisy - Fundacja Smogulecka im. Bogdana Hutten-Czapskiego w okresie 30.IV.1924 r. - 8.IX.1937 r. (t.I). 1924-1935 197
2/14/0/1/43 Fundacje, darowizny, zapisy - Fundacja im. gen. Bronisława Pierackiego - sprawa zatwierdzenia statutu - odpis aktu notarialnego, korespondencja. 1935-1939 14
2/14/0/1/44 Fundacje, darowizny, zapisy - notatka dla ministra w sprawie Fundacji "Zakłady Kórnickie" i różnych fundacji - fragmenty. 1920-1937 22
2/14/0/1/45 Fundacje, darowizny, zapisy - Fundusz Wieczysty im. prof. dr med. Edwarda Żebrowskiego - dowody kasowe. 1931-1938 192
1 2 3 4 ... 235 236 237 238 239 ... 472 473 474 475

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.