Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/1/46 Świadectwa szkolne - wzory, sprzedaż. 1935-1939 311
2/14/0/1/47 Nauczycielstwo - sprawy statutu Instytutu Pedagogicznego ZNP. 1939 10
2/14/0/1/48 Ulgi kolejowe uczniowskie. 1923-1939 1127
2/14/0/1/49 Ulgi wojskowe uczniów. 1938-1939 126
2/14/0/1/50 Szkolnictwo średnie - Państwowa Szkoła Techniczna we Lwowie i Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza w Czernichowie - pretensje Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego do majątku Czernichów. 1936-1937 65
2/14/0/1/51 Budowa i remont budynków szkolnych - memoriał Stowarzyszenia Dyrektorów Polskich Szkół Średnich Prywatnych i Samorządowych w sprawie nowelizacji rozporządzenia prezydenta RP o rozbudowie miast. 1938-1939 12
2/14/0/1/52 Budownictwo i pomieszczenia - teren pod budowę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 1939 13
2/14/0/1/53 Wyznania - kwalifikacje nauczycieli religii, opinia wydziału dla Departamentu II w sporze z greko-katolicką Kurią Metropolitalną we Lwowie. 1939 11
2/14/0/1/54 Wydział Budżetowo-Rachunkowy - okólniki Wydziału Finansowego. 1923 172
2/14/0/1/55 Wydział Budżetowo-Rachunkowy - okólniki Wydziału Finansowego. 1924 270
2/14/0/1/56 Wydział Budżetowo-Rachunkowy - okólniki Wydziału Finansowego. 1925 250
2/14/0/1/57 Wydział Budżetowo-Rachunkowy - okólniki Wydziału Finansowego. 1926 244
2/14/0/1/58 Wydział Budżetowo-Rachunkowy - pisma okólne. 1919-1924 716
2/14/0/1/59 Wydział Budżetowo-Rachunkowy - okólniki, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne. 1925-1927 571
2/14/0/1/60 Wydział Budżetowo-Rachunkowy - okólniki, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne. 1928-1931 568
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 472 473 474 475

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.