Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1917-1939
- brak danych - 1917 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
inwentarz książkowy Yes 7116
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego utworzone zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego – z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu. Jego kompetencje obejmowały: zarząd szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opiekę nad nauką, literaturą i sztuką, archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami, sztuką, teatrami oraz wykonywanie praw i opieki nad sprawami wyznaniowymi państwa.
Urząd początkowo dzielił się na dwie sekcje (spraw wyznaniowych i spraw oświatowych), z czasem rozdzielone na pomniejsze komórki organizacyjne. W ciągu 1917r. funkcjonowało pięć sekcji: Szkolnictwa Elementarnego, Szkolnictwa Średniego, Szkolnictwa Wyższego, Wyznań, Finansowy oraz Sekretariat Generalny. Struktura wprowadzona w życie pod koniec 1917r. przewidywała istnienie trzech departamentów: Wyznań Religijnych, Oświecenia, Sztuki oraz kilku samodzielnych wydziałów (w tym Wydziału Archiwów Państwowych). W 1919r. wydzielony został Departament Sztuki, tworząc Ministerstwo Sztuki i Kultury, istniejące do 1922r. Kolejne statuty organizacyjne Ministerstwo otrzymywało w latach 1921 (jego zapisy nie weszły jednak w życie), 1924, 1928, 1931, 1936. W myśl zapisów tego ostatniego urząd składał się z pięciu departamentów (Ogólnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego, Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkół Wyższych, Wyznań Religijnych), samodzielnych wydziałów na prawach departamentów (Prezydialnego, Sztuki, Archiwów Państwowych) oraz Biura Personalnego.
Departament Ogólny: normatywy urzędów centralnych, fundacje, budynki szkolne, finanse ministerstwa i instytucji podległych, 1918-1939, sygn. 1-157;
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego: programy, nauczyciele, podręczniki, 1917-1939, sygn. 158-220;
Departament Szkolnictwa Zawodowego: programy, zarządzenia wewnętrzne, 1930-1931, sygn. 221-226;
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego: organizacja i administracja szkół wyższych, bibliotek, muzeów, archiwów, pracownicy naukowi, studenci, programy studiów, 1927-1939, sygn. 227-303;
Departament Wyznań: organizacja, konkordat z Watykanem, położenie kościołów i sekt, 1918-1939, sygn. 304-1491;
Biuro Personalne: wykazy i akta osobowe urzędników i pracowników naukowych, 1919-1939, sygn. 1492-6986, 7116;
Wydział Prezydialny: zarządzenia wewnętrzne, opracowanie o szkolnictwie i kulturze, 1917-1939, sygn. 6987-6991
Wydział Sztuki: muzea, wystawy, artyści i ich stowarzyszenia, rewindykacja z ZSRR, 1918-1939, sygn. 6992-7109
Stowarzyszenia przy MWROiP, 1931-1938, sygn. 7110-7115
Mikrofilm nr 22977-23000, 24037, Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/14/0/8/7080 Wydział Sztuki - Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki - archiwum fotograficzne - tymczasowy inwentarz reprodukcji (t.III). 1923-1927 0
2/14/0/8/7081 Wydział Sztuki - ceramika artystyczna - fotografie. b.d. 0
2/14/0/8/7082 Wydział Sztuki - rewindykacja z Rosji - protokóły zdawczo-odbiorcze, wykazy oddawcze, upoważnienia do odbioru transportów itp. 1921-1924, 1929 0
2/14/0/8/7083 Wydział Sztuki - rewindykacja z Rosji - protokóły otwarcia skrzyń z aktami ks. Łowickiego, akta dotyczące mienia pałaców w Spale i Skierniewicach. 1922-1923 0
2/14/0/8/7084 Wydział Sztuki - rewindykacja z Rosji - protokóły otwarcia skrzyń z mieniem Łazienek Królewskich. 1922 0
2/14/0/8/7085 Wydział Sztuki - rejestr rewindykowanych przedmiotów do Zamku Królewskiego w Warszawie. 1922 0
2/14/0/8/7086 Wydział Sztuki - rewindykacja z Rosji dzwonów - spisy, inwentaryzacja, wydawanie. 1921-1923 0
2/14/0/8/7087 Wydział Sztuki - rewindykacja z Rosji - akta dotyczące rewindykacji mienia prywatnego. 1918-1925 0
2/14/0/8/7088 Wydział Sztuki - rewindykacja z Rosji - zestawienie zwróconych przedmiotów ze zbiorów Rzeczypospolitej m.in. Łazienek, spisy zawartości skrzyń. b.d. 0
2/14/0/8/7089 Wydział Sztuki - Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki - rewindykacja z Rosji - wykaz arrasów jagiellońskich i innych nadesłanych przez delegację polską w Moskwie. 1922-1923 0
2/14/0/8/7090 Wydział Sztuki - rewindykacja z Rosji - posiedzenia Komisji Przydziału Zbiorów rewindykowanych z Rosji do gmachów reprezentacyjnych. 1922 0
2/14/0/8/7091 Wydział Sztuki - Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki - inwentaryzacja różnych zbiorów państwowych (t.I). 1922-1925 i b.d. 0
2/14/0/8/7092 Wydział Sztuki - Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki - inwentaryzacja zbiorów państwowych (t.II) - inwentarz Pałacu Łazienkowskiego oraz Białego Domku. 1923-1927 0
2/14/0/8/7093 Wydział Sztuki - przydział zbiorów do poszczególnych gmachów reprezentacyjnych - wypożyczanie, depozyty, opieka nad zbiorami itp. 1920-1939 0
2/14/0/8/7094 Wydział Sztuki - konserwacja zbiorów państwowych. 1920-1927, 1938 i b.d. 0
1 2 3 4 ... 468 469 470 471 472 473 474 475

Amount of archival material

7116

7116

0

77.22

77.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.