Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie

Archiwum Akt Nowych
Ministerstwo Ochrony Pracy; Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 1918-1939
- brak danych - 1918 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
czeski
inwentarz książkowy Yes 2132 j.a.
Dekret Rady Regencyjnej (RR) o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim z dn. 3.I.1918 r. powołał i określił zakres działania Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Dekret RR z dn. 4.IV.1918 r. powołał do życia Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy. Ministerstwo to, dekretem RR z dn. 30.X.1918 r. podzielono na dwie części: Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Ochrony Pracy. Po odzyskaniu niepodległości, dekret Naczelnika Państwa z dn. 13.XII.1918 r. ustanowił odrębne Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Ministerstwo Ochrony Pracy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 18.III.1921 r. wprowadzono w życie statuty organizacyjne tych ministerstw, zmieniając jednocześnie nazwę drugiego na Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Ustawą z dn.28.XI.1923 r. Ministerstwo Zdrowia Publicznego zostało zniesione, a jego zadania przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 21.VI.1932 r. zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego i kosztów leczenia został przekazany Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej z wyjątkiem spraw sanitarno-technicznych. Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 12.VII.1932 r. wprowadziło nazwę "Ministerstwo Opieki Społecznej". Działalność Ministerstwa przerwał wybuch II wojny światowej. Gabinet Ministra: Normatywy, organizacja, działalność, 1918-1939, sygn. 1-34, 1661-1662, 2132;
Biuro Personalne: 1919-1934, 1936, sygn. 35-37;
Departament Pracy: Ustawodawstwo, opieka nad bezrobotnymi, zarobki robotnicze, 1918-1939, sygn. 38-63, 1652;
Departament Ubezpieczeń Społecznych: Ubezpieczenia, 1919, 1936, sygn. 64-65, 1651;
Departament Zatrudnienia: Emigracja, repatriacja, 1918-1939, sygn. 66-109, 1653-1658;
Biuro Planowania Robót Publicznych i Budownictwa Robotniczego: Budowa mieszkań, szpitali, wodociągów, 1920-1939, sygn. 110-173;
Departament Opieki Społecznej; Zwalczanie nierządu, fundacja dobroczynna, 1920-1939, sygn. 174-476, 1659-1660;
Departament Służby Zdrowia: Organizacja, opieka lekarska, cmentarze, szpitale, 1919-1939, sygn. 477-1650;
Akta osobowe techników dentystycznych, 1919-1939, sygn. 1663-2131
Częśc akt wykazuje ślady pleśni, Baza danych IZA

Amount of archival material

2132

2132

0

17.44

17.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.