Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Aleksandra i Heleny Zatorskich

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1937-1985
- brak danych - 1937 - 1985
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 77j.
Aleksander Zatorski (1901-1984) - urodził się w Warszawie, studiował na Politechnice Warszawskiej. Działacz ruchu młodzieżowego, najpierw Młodzieżowej Organizacji Socjalistycznej "Zukunft", następnie Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Za działalność komunistyczną 4 lata spędził w więzieniu. Po wyjściu z więzienia kontynuował działalność w Komunistycznej Partii Polski oraz w Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. W 1932 r. wyjechał do ZSRR, pracował w "Trybunie Radzieckiej". Od 1936 r. działał w Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, ponownie aresztowany spędził 8 miesięcy w Berezie Kartuskiej. Po zwolnieniu z Berezy wyjechał do Szwajcarii, gdzie kontynuował studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Genewie, działał w Akademickim Związku Żydowskiej Młodzieży Socjalistycznej. Okres wojny spędził w Rumunii, a następnie w Palestynie, aktywnie działając w ZPP. W 1947 wrócił do Polski, pracował w PAP, a następnie pracował naukowo, wykładał w Wojskowej Akademii Politycznej, współpracował z Zakładem Historii Partii KC PZPR i PAN - Pracownią Historii Stosunków Polsko-Radzieckich.W 1960 przeszedł na emeryturę.
Helena Zatorska (1910-1984), z d. Felsenhardt, urodziła się w Warszawie, studiowała polonistykę na UW. Od 1928 r. w PPS, z której w 1932 r. została usunięta i wstąpiła do KPP. Pracowała w MOPR i Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1936 r. zawarła związek małżeński z Izraelem Zatorskim i wyjechała z nim do Szwajcarii. Studiowała pedagogikę i psychologię. W Tel-Avivie pracowała jako nauczycielka i w ZPP. Po powrocie do Polski pracowała w pionach propagandy MBP i MON, następnie w jako dyrektor Departamentu Wydawnictw Ministerstwa Kultury i Sztuki i dyrektor wydawnictwa "Książka i Wiedza".
A. i H. Zatorscy ( działacze PPR i PZPR, pracownicy naukowi). A. Zatorski - materiały biograficzne: metryki, legitymacje, życiorysy, zaświadczenia, korespondencja, dyplom, indeks, 1937-1940, 1948, 1968-1984, sygn. 1- 6;
Opracowanie pt. „Czerwona Pomoc w 962-1981 Polsce w latach 1924-1938”, teksty, recenzje, bez daty, sygn. 7-19;
Recenzje różnych prac, 1961-1983, sygn. 20,21;
Artykuły i opracowania zwarte: teksty, recenzje, 1963 i bez daty, sygn. 22-27;
Wykłady, referaty, notatki, 1952-1985, sygn. 28-47;
Maszynopisy prac obcych, odpisy dokumentów i artykułów, notatki 1948, 1951, 1956-1967 i bez daty, sygn. 48-74;
H. Zatorska - materiały biograficzne: odpisy dyplomów i zaświadczeń, korespondencja, 1938-1984, sygn. 75,76;
Działalność naukowa: notatki, artykuły, recenzje, 1962-1981 i bez daty, sygn. 77.
Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/1566/0/-/1 Dokumentacja życia prywatnego Aleksandra Zatorskiego. Życiorysy, zaświadczenia, legitymacje i metryki, zaproszenia, życzenia, wizytówki, nekrolog A. Zatorskiego. 1948-1980 0
2/1566/0/-/2 Studia Zatorskiego na uniwersytecie w Genewie i Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Index, protokoły egzaminów, dyplom doktorski WSNS. 1937, 1938-1940, 1968 0
2/1566/0/-/3 Działalność Aleksandra Zatorskiego w Komitecie Obwodowym nr 59 Warszawa - Śródmieście. Zeszyt sprawozdań. 1979-1981 0
2/1566/0/-/4 Korespondencja A.Zatorskiego z różnymi instytucjami w kraju i zagranicą, głównie w sprawach naukowo-wydawniczych. 1958-1981 0
2/1566/0/-/5 Różne życzenia i pozdrowienia dla Zatorskich. Widokówki, kartki, wizytówki, kartki okolicznościowe. 1951-1984 0
2/1566/0/-/6 Zbiór wizytówek z pozdrowieniami dla A.Zatorskiego. 1950-1980 0
2/1566/0/-/7 "Czerwona Pomoc w Polsce w latach 1924-1938". Fragmenty maszynopisu pracy - wersja robocza. T.I brak dat 0
2/1566/0/-/8 "Czerwona Pomoc w latach 1924-1938". Fragmenty maszynopisu pracy - wersja robocza. T.II brak dat 0
2/1566/0/-/9 "Czerwona Pomoc w Polsce w latach 1924-1938". Fragmenty maszynopisu pracy - wersja robocza. T.III brak dat 0
2/1566/0/-/10 "Czerwona Pomoc w Polsce w latach 1924-1938". Fragmenty maszynopisu pracy - wersja robocza. T.IV brak dat 0
2/1566/0/-/11 "Czerwona Pomoc w Polsce w latach 1924-1938". Fragmenty różnych wersji wstępu. brak dat 0
2/1566/0/-/12 "Czerwona Pomoc w Polsce w latach 1924-1938". Fragmenty maszynopisu pracy. T.I brak dat 0
2/1566/0/-/13 "Czerwona Pomoc w Polsce w latach 1924-1938". Fragmenty maszynopisu pracy, korespondencja. T.II brak dat 0
2/1566/0/-/14 "Czerwona Pomoc w Polsce w latach 1924-1938". Fragmenty maszynopisu pracy. T.III brak dat 0
2/1566/0/-/15 "Czerwona Pomoc w Polsce w latach 1924-1938". Fragmenty maszynopisu pracy. T.IV brak dat 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

77

77

0

2.20

2.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -