Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1915-1917, 1920-1922, 1927-1942
- brak danych - 1915 - 1917
1920 - 1922
1927 - 1942
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
francuski
włoski
angielski
inwentarz kartkowy Yes 54j.
Bolesław Ignacy Wieniawa-Długoszowski (ur. 22 lipca 1881 r. w Maksymówce koło Stanisławowa, zm. 1 lipca 1942 r. w Nowym Jorku) – generał dywizji Wojska Polskiego, dyplomata i wolnomularz; osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego. W 1900 r. zdał egzamin maturalny w Gimnazjum Wyższym im. Jana Długosza w Nowym Sączu. W 1906 r. ukończył studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując dyplom doktora wszechnauk lekarskich. Przez rok studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie, po czym wyjechał do Paryża, gdzie w 1911 r. został jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Artystów Polskich. Czynnie uczestniczył w pracach Związku Strzeleckiego. W 1914 r. wstąpił do oddziału ułanów Beliny-Prażmowskiego. Jako adiutant Piłsudskiego brał udział w przygotowaniu wyprawy wileńskiej w 1919 r. i kampanii kijowskiej w 1920 r., oraz uczestniczył w Bitwie Warszawskiej. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej dowodził także jednostkami kawalerii, m.in. pełnił obowiązki szefa sztabu 1 Dywizji Jazdy. Odznaczony Krzyżem Walecznych.1921 r. Wieniawa-Długoszowski został mianowany attaché wojskowym w Bukareszcie. W latach 1930–1932 był dowódcą I Brygady Kawalerii w Warszawie i pełniącym obowiązki dowódcy 2 Dywizji Kawalerii w Warszawie. W 1938 r. Prezydent RP, Ignacy Mościcki awansował na generała dywizji. Awans ten umożliwiał mu pełnienie służby czynnej do 1941. W tym samym czasie został przeniesiony w stan nieczynny i skierowany do dyplomacji. Do czerwca 1940 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Rzymie. W 1939 r. wyznaczony na prezydenta RP, ze względu na sprzeciw rządów Francji i Wielkiej Brytanii, zrzekł się następstwa na urzędzie Prezydenta RP. Po klęsce Francji w 1940 r. udał się do Portugalii, następnie wyjechał do USA.
W marcu 1942 r. otrzymał nominację na stanowisko posła RP na Kubie. Zmarł śmiercią samobójczą w 1942 r.
Materiały biograficzne: wspomnienia, ankiety, nominacje, odznaczenia wojskowe, paszport dyplomatyczny, dowody tożsamości, korespondencja, życzenia imieninowe, wycinki prasowe dotyczące Józefa Piłsudskiego i walk legionowych, 1915, 1920-1921, 1928, 1930-1932, 1938-1942, sygn. 1-14;
Działalność wojskowa- rozkazy, notatki, fotografie, wycinki prasowe, korespondencja, 1920, 1922, 1927-1928, 1930, 1933, 1936-1938, sygn. 15-25;
Działalność polityczna, m.in. jako ambasadora RP w Rzymie: instrukcje, raporty, depesze, nominacje, legitymacje, przemówienia, wycinki prasowe, korespondencja, pokwitowania, 1929-1935, 1938-1940, sygn. 26-40;
Działalność publicystyczno-propagandowa: przemówienia okolicznościowe, rocznicowe, teksty wystąpień z uwagami, odczyty, fotografie, wycinki prasowe, 1928, 1933, 1935-1938, 1941, sygn. 41-47;
Materiały o twórcy spuścizny: wzmianki prasowe, 1935, 1937, 1941, sygn. 48;
Varia dotyczące gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego: zaproszenia, telegramy, dyplom chrzestnych od Oddziału Polskiego legionu Amerykańskich Weteranów w Hamtramck, 1933, 1941, sygn. 49;
Materiały obce: weksle, materiały Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Skarbu - instrukcja, korespondencja; wykaz szyfrów i rachunki 78 Francuskiej Eskadry Lotniczej; odczyty, 1917, 1935-1936, 1940-1941, b.d., sygn. 50-53;
Varia obce: pismo Komendy Wojskowego Generał Gubernatorstwa w Lublinie, uchwała Koła Polskiego w Przemyślu, wykaz imienny oficerów i podoficerów WP, członków organizacji Orła Białego, warunki konkursu 2 Dywizji Kawalerii w skokach i inne, 1916, 1927, 1930, 1938, b.d., sygn. 54.
Baza danych IZA, cześć akt do konserwacji
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/1736/0/1/1 Wspomnienia Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z okresu walk Legionów Polskich z lat 1914-1918. Pogadanka radiowa. Wycinki prasowe. 1928, 1931, b.d. 33
2/1736/0/1/2 Ankieta personalna, nominacja na Generała Dywizji Wojska Polskiego, odznaczenia wojskowe. 1921, 1930, 1938 8
2/1736/0/1/3 Paszport dyplomatyczny, dowody tożsamości. 1938, 1940, 1942 14
2/1736/0/1/4 Korespondencja J. Ciechanowskiego z Bolesławem Wieniawą Długoszowskim z załącznikami. Nominacja Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego na Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego przy Rządach Republik Kuby, San Domingo i Haiti z siedzibą w Hawanie. Korespondencja. 1942-1942 6
2/1736/0/1/5 Korespondencja Władysława Raczkiewicza z Fulgencio Batista y Zaldivar, prezydentem Kuby w sprawie objęcia przez Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego stanowiska Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego przy Rządach Kuby, San Domingo i Haiti z siedzibą w Hawanie. b.d. 8
2/1736/0/1/6 Korespondencja między Karolem Sachsem i B. Wieniawą-Długoszowskim w sprawie przyjazdu o objęcia przez Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego stanowiska Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego przy Rządach Kuby, San Domingo i Haiti z siedzibą w Hawanie. 1942-1942 9
2/1736/0/1/7 Korespondencja do Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego jako Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego przy Rządach Kuby, San Domingo i Haiti z siedzibą w Hawanie. 1942-1942 7
2/1736/0/1/8 Fotografie Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. b.d. 6
2/1736/0/1/9 Sąd Honorowy dla Oficerów Sztabowych w sprawie zatargu honorowego pomiędzy Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim a kap. rez. Sołtykiem. Uchwała. 1921-1921 6
2/1736/0/1/10 Protokół w sprawie zatargu honorowego miedzy majorem w stanie spoczynku Erykiem Pfamem a Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim. 1932-1932 7
2/1736/0/1/11 Życzenia imieninowe, świąteczne z racji odznaczenia Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego od podkomendnych i więźniów ideowych. 1915, 1930-1931 9
2/1736/0/1/12 Korespondencja Kazimierza Sosnkowskiego i Franciszka Arciszewskiego z Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim w sprawie ponownego przyjęcia B. Wieniawy-Długoszowskiego do czynnej służby wojskowej i w sprawie utworzenia polskich jednostek wojskowych w USA. 1940-1941 9
2/1736/0/1/13 Korespondencja między Władysławem Sikorskim a Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim w sprawie ponownego przyjęcia B. Wieniawy-Długoszowskiego do czynnej służby wojskowej i w sprawie utworzenia polskich jednostek wojskowych w USA. 1940-1941 13
2/1736/0/1/14 Wycinki prasowe dotyczące głównie Józefa Piłsudskiego i walk legionowych zgromadzone przez Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. 1934, 1938-1939, 1941 32
2/1736/0/2/15 Zapiski Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego jako Generalnego Adiutanta Naczelnego Wodza. 1920, b.d. 7
1 2 3 4

Amount of archival material

54

54

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -