Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Romana Lewickiego

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1934-2001
- brak danych - 1934 - 2001
- brak danych - częściowo
archiwa prywatne i spuścizny - - - brak danych -
bez ewidencji No 4j.
spis roboczy Yes 3001j.
Roman Rudolf Lewicki (1912 – 2004), właściciel ziemski, prawnik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, działacz emigracyjny. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego w Gimnazjum w Kołomyi podjął studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie, które przerwał po śmierci ojca, obejmując zarząd majątków ziemskich Pererów i Zahajpol. Aresztowany po wkroczeniu Armii Czerwonej na kresy wschodnie, skazany na karę śmierci, którą zamieniono na wyrok długoletnich ciężkich robót. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej i amnestii dotarł do rejonu koncentracji Armii Polskiej gen. W. Andersa, z którą przeszedł do Iraku i Palestyny. W 1943r. zgłosił się do służby w jednostkach specjalnych (tzw. cichociemnych), odbył przeszkolenie spadochronowe i dywersyjne, jednak do kraju nie został już zrzucony. Odbył następnie kampanię włoską w ramach II Korpusu Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych uzyskał urlop w 1945r. na ukończenie studiów na Uniwersytecie w Rzymie, po nostryfikacji dyplomu w Wielkiej Brytanii podjął pracę w administracji Saint Thomas More School w Londynie, później także w Cardinal Manning School w Londynie, skąd w 1984r. przeszedł na emeryturę. Jednocześnie cały czas aktywnie działał w życiu polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii (m.in. w pracach Koła Cichociemnych Spadochroniarzy, Instytutu Badania Zagadnień Krajowych, Instytutu Józefa Piłsudskiego, Rady Polskiej YMCA, Ligi Niepodległości Polski, Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej). W latach 1980-1986 sekretarz generalny, w latach 1986-1990 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Krajowych Rządu na Uchodźstwie. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Materiał Józefa Sławomira Hartmana: materiały biograficzne, materiały dotyczące żołnierzy Cichociemnych, fotogragie, korespondencja, 1934-2001, syg. 15/1-15/11. materiały aktowe (107j), filmy (5j), fotografie (2678j), nagrania (200j)

Amount of archival material

3005

0

4

2.20

0.00

0.10

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -