^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Meldunki sytuacyjne o ruchu społeczno-politycznym i stanie bezpieczeństwa w miesiącach styczeń - sierpień 1938 r. (nr 1 - 197).]

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1938

1938 - 1938
polski
- brak danych -
- brak danych - 268/687; 989/14
luzy maszynopis
dobry
620 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Akta były przesłane do Dowództwa Okręgu Korpusu No IX.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
19 20 21 22 23
...
39 40 41 42

Index of persons

Bąk Antoni
Bober Jan
Gawurski Kazimierz
Łuszczyński Zygmunt
Niewęgłowski Antoni

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Brześć n/Bugiem

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi
Polska Partia Socjalistyczna

Javascript support needed to browse indexes