Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii w Warszawie, Zakład Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1928-1956] 1957-2005
- brak danych - 1928 - 1956
1957 - 2005
- brak danych - częściowo
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1451j.
Zbiory archiwalne IH PAN dotyczące okresu 1939-1945 były gromadzone od 1957 r. w Zakładzie Historii II wojny światowej, głównie dzięki wysiłkom prof. Stanisława Łoskiego, płka Jana Rzepeckiego i prof. Tomasza Strzembosza. W ciągu kilkudziesięciu lat powstał zbiór, który stał się jedną z najcenniejszych kolekcji w kraju dotyczącą Polskiego Państwa Podziemnego, a zawierającej zarówno oryginalne dokumenty z okresu 1939-1945, jak i powojenne opracowania, wspomnienia oraz relacje. Opracowania, referaty, wspomnienia, relacje, fotografie z lat 1945-2005 oraz oryginalne dokumenty z lat 1939-1945 (raporty, instrukcje, meldunki) dotyczące dziejów Polskiego Państwa Podziemnego. - brak danych -

Amount of archival material

1451

0

0

16.20

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -