^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Okręgowy Dóbr Państwowych w Warszawie p-ko p. Kintzlowi o 6720 mk. za gęsi. [Kintzel- właściciel folwarku Lubowidz skradł gęsi z maj.państw. Rzemżawy, gm. Rozwozin, pow. Mławski]

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 1702
- brak danych -
28.X.1919-13.I.1920

1919 - 1920
polski
- brak danych -
F30/21 - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -