Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanisława Łuckiego

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1897, 1913, 1916] 1919-2013
- brak danych - 1897 - 1897
1913 - 1913
1916 - 1916
1919 - 2013
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
niemiecki
francuski
hiszpański
angielski
bez ewidencji No 25
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 810j.
Stanisław Grzegorz Łucki (1917-2013) ur. w Kutach, prawnik, weteran bitwy o Narwik i polsko-francuskiego ruchu oporu, działacz emigracyjny związany ze Stronnictwem Narodowym. Od 1935 studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie po raz pierwszy zaangażował się w działalność polityczną SN, należał do akademickiej korporacji K! Znicz. Dwukrotnie aresztowany i relegowany z uczelni. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Francji, gdzie w obozie wojskowym w Coëtquidan zaciągnął się do powstającej Armii Polskiej. Brał udział w bitwie o Narwik. Jego oddział został ewakuowany do Bretanii, gdzie uległ rozproszeniu. Łucki przedostał się na południe Francji, zaangażował się w działalność powstających kół SN, kierownik domu studenckiego PCK. Pod pseudonimem „Arab” działał w polsko-francuskim ruchu oporu w Ekspozyturze France „F II” potocznie nazywaną „Siecią F 2”, która podlegała Oddziałowi II Sztabu Naczelnego Wodza Wojska Polskiego w Londynie. Był jednym z organizatorów sieci w Lyonie i w Paryżu, gdzie doczekał końca niemieckiej okupacji. Wcielony do Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii, dokończył studia prawnicze na Polskim Wydziale Prawa na Oxfordzie. Został wyznaczony na likwidatora Ekspozytury „F II”. Pracował w Delegaturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako attache konsularny w Paryżu przy ambasadorze Kajetanie Morawskim, gdzie pełnił funkcję zastępcy kierownika. Został zdemobilizowany 22.04.1948 w Calais, osiedlił się we Francji. Pracował na stanowiskach administracyjnych w kopalni w Casablance, w zakładach samochodowych Panhard et Levassor, w Les Exploitations Electriques et Industrielles oraz w Regie Autonome des Transports Parisiens. W maju 1983 r. przeszedł na emeryturę. Przez cały swój pobyt na emigracji Stanisław Łucki był zaangażowany w życie Polonii we Francji. Działał w organizacjach politycznych i społecznych: w SN, Przedstawicielstwie Rady Politycznej (zamieszany w Aferę Bergu), Tymczasowej Radzie Jedności Narodowej, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Amicale du Reseau F 2, Towarzystwie Historyczno Literackim i Bibliotece Polskiej w Paryżu, Towarzystwie Opieki nad Grobami Historycznymi, Polskiej Misji Katolickiej itp. Autor wspomnień „Z Kut do Paryża” oraz „Sieć F 2”, oraz kilku opracowań i artykułów historycznych, dot. działalności Ekspozytury „F II”, wyprawy pod Narwik, czy wspominających zmarłych działaczy polonijnych. Korespondent „Myśli Polskiej”, redaktor „Placówki”. W 1960 r. w czasie wizyty Nikity Chruszczowa we Francji w związku ze swoją działalnością polityczną został zesłany na Korsykę. Jego żoną była poznana w czasie służby w „F II” Renee Oddon, po jej śmierci poślubił Annę Smyszlajew, dr polsko-francuskiej lingwistyki porównawczej. Wielokrotnie odznaczony m.in. Orderem odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Francuską Legią Honorową. 1. Materiały biograficzne (1939-2013) sygn. 1-61: Dokumenty autobiograficzne sygn. 1-3, Dokumenty osobiste sygn. 4-22, Przebieg nauki szkolnej i studiów sygn. 23-25, Odznaczenia i wyróżnienia sygn. 26-49, Fotografie sygn. 50-60, Zgon sygn. 61
2. Praca zawodowa (1940-1982) sygn. 62-97: Praca w kancelarii prawniczej we Lwowie sygn. 62, Praca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych sygn. 63-93, Praca zawodowa w firmach francuskich sygn. 94-97
3. Działalność polityczna (1941-2004) sygn. 98-236: Działalność polityczna w Stronnictwie Narodowym sygn. 98-205, Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego sygn. 206, Tymczasowa Rada Jedności Narodowej, Rada Wolnych Polaków we Francji, Polskie Zjednoczenie Narodowe w Londynie sygn. 207-216, Przedstawicielstwo Polskiej Rady Politycznej we Francji i Francuski Komitet Wolnej Europy sygn. 217-236
4. Działalność społeczna (1940-2013) sygn. 237-342: Działalność w organizacjach kombatanckich sygn. 237-265, Zrzeszenie Prawników Polskich we Francji sygn. 266-267, Stowarzyszenie Polski Skarb Narodowy sygn. 268-270, Polski Fundusz Humanitarny sygn. 271, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu sygn. 272-307, Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji sygn. 308-318, Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Polskiego w Saint-Jean sygn. 319-320, Stowarzyszenie byłych uczniów Liceum im. Cypriana Norwida w Villard de Lans sygn. 321, Polska Misja Katolicka sygn. 322-332, Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego sygn. 333-337, Działalność w korporacjach akademickich sygn. 338-342
5. Materiały warsztatowe (1897-2011) sygn. 343-391: Polskie formacje wojskowe w okresie I wojny światowej sygn. 343, II wojna światowa i Ekspozytura „F II” we Francji sygn. 344-363, Roman Dmowski sygn. 364, Lwów i Kresy sygn. 365-371, Polska i polonia po 1945 r. sygn. 372-390, Wybory we Francji sygn. 391
6. Wydawnictwa (1913-2011) sygn. 392-746: Wydawnictwa Zwarte sygn. 392-539, Prasa, czasopisma sygn. 540-746
7. Korespondencja (1937-2012) sygn. 747-792
8. Materiały członków rodziny (1928-1990) sygn. 793-795
9. Materiały obce (1916-2007) sygn. 796-810
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Materiały biograficzne 0 0
1.1 Dokumenty autobiograficzne 3 1939-2006 0
1.2 Dokumenty osobiste 19 1940-2013 0
1.3 Przebieg nauki szkolnej i studiów 3 1939-1945 0
1.4 Odznaczenia i wyróżnienia 24 1940-2010 0
1.5 Fotografie 11 1943-2008 0
1.6 Zgon 1 2003-2013 0
2 Praca zawodowa 0 0
2.1 Praca w kancelarii prawniczej we Lwowie 1 1977-1977 0
2.2 Praca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 0 0
2.2.1 Przebieg zatrudnienia 2 1948-1951 0
2.2.2 Publikacje Ministerstwa Prac Kongresowych (The Polish Ministry of Preparatory Work Concerning the Peace Conference) 10 1940-1945 0
2.2.3 Sprawozdania, raporty prasowe MSW 19 1944-1946 0
2.3 Praca zawodowa w firmach francuskich 4 1956-1982 0
3 Działalność polityczna 0 0
3.1 Działalność polityczna w Stronnictwie Narodowym 0 0
3.1.1 Zjazdy i Konferencje Stronnictwa Narodowego 34 1947-1998 0
3.1.2 Materiały organizacyjne Stronnictwa Narodowego 13 1941-2000 0
3.1.3 Stronnictwo Narodowe we Francji po II wojnie światowej: Koło Paryż i Wydział Wykonawczy 32 1942-2000 0
3.1.4 Stronnictwo Narodowe poza Francją 5 1977-2004 0
3.1.5 Współpraca Stronnictwa Narodowego z innymi organizacjami 5 1951-2000 0
3.1.6 Korespondencja z działaczami i sympatykami Stronnictwa Narodowego 19 1948-1989 0
3.2 Zjednoczenie Polskiego Uchodźstwa Wojennego 1 1946-1954 0
3.3 Tymczasowa Rada Jedności Narodowej, Rada Wolnych Polaków we Francji, Polskie Zjednoczenie Narodowe w Londynie 10 1953-1972 0
3.4 Przedstawicielstwo Polskiej Rady Politycznej we Francji i Francuski Komitet Wolnej Europy 20 1946-1956 0
4 Działalność społeczna 0 0
4.1 Działalność w organizacjach kombatanckich 0 0
4.1.1 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów we Francji 7 1947-2002 0
4.1.2 Stowarzyszenie Kombatantów Narwiku (Amicale des Combattants de Narvik) i Stowarzyszenie b. Żołnierzy Brygady Podhalańskiej w Paryżu 13 1940-2000 0
4.1.3 Francuskie Stowarzyszenia Kombatanckie, upamiętnienie polskiego ruchu oporu we Francji 9 1947-2005 0
4.2 Zrzeszenie Prawników Polskich we Francji 2 1947-2004 0
4.3 Stowarzyszenie Polski Skarb Narodowy 3 1954-1957 0
4.4 Polski Fundusz Humanitarny 1 1985-1994 0
4.5 Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu 0 0
4.5.1 Towarzystwo Historyczno-Literackie 15 1945-1998 0
4.5.2 Biblioteka Polska w Paryżu. Komitet lokalny 13 1952-2010 0
4.5.3 Obchody Milenium Chrztu Polski 5 1966-1966 0
4.5.4 Obchody 200. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 3 1977-1992 0
4.6 Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji 11 1952-1993 0
4.7 Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Polskiego w Saint-Jean 2 1963-1976 0
4.8 Stowarzyszenie byłych uczniów Liceum im. Cypriana Norwida w Villard de Lans 1 1990-1990 0
4.9 Polska Misja Katolicka 11 1951-2013 0
4.10 Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego 5 1971-2011 0
4.11 Działalność w korporacjach akademickich 5 1978-2010 0
5 Materiały warsztatowe 0 0
5.1 Polskie formacje wojskowe w okresie I wojny światowej 1 1952-1997 0
5.2 II wojna światowa i Ekspozytura „F II” we Francji 20 1940-2006 0
5.3 Roman Dmowski 1 1931-1993 0
5.4 Lwów i Kresy 7 1938-1996 0
5.5 Polska i polonia po 1945 r. 19 1897-2011 0
5.6 Wybory we Francji 1 1958-1974 0
6 Wydawnictwa 0 0
6.1 Wydawnictwa Zwarte 0 0
6.1.1 Wydawnictwa krajowe do 1939 roku 2 1927-1928 0
6.1.2 Wydawnictwa zagraniczne (w tym emigracyjne) do 1945 roku 46 1926-1945 0
6.1.3 Wydawnictwa oficjalne PRL 11 1944-1956 0
6.1.4 Wydawnictwa zagraniczne (w tym emigracyjne) 1945 - 1989 72 1944-2007 0
6.1.5 Wydawnictwa krajowe po 1989 roku 5 1991-2001 0
6.1.6 Wydawnictwa zagraniczne po 1989 roku 12 1990-2004 0
6.2 Prasa, czasopisma 207 1913-2011 0
7 Korespondencja 46 1937-2012 0
8 Materiały członków rodziny 3 1928-1990 0
9 Materiały obce 15 1916-2007 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/2700/0/1.1/1 Przebieg pracy zawodowej Stanisława Łuckiego. Życiorysy. 1955,1993 0
2/2700/0/1.1/2 Dziennik przebytej drogi Stanisława Łuckiego. Notatnik. 1939-1940 0
2/2700/0/1.1/3 Kalendarium wydarzeń z życia Anny i Stanisława Łuckich. Okólnik. 1996, 1998, 2000-2006 0
2/2700/0/1.2/4 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego. 1944,1945 0
2/2700/0/1.2/5 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego. 1982-2009 0
2/2700/0/1.2/6 Przydział Stanisława Łuckiego do III Batalionu Strzelców Podhalańskich. Legitymacja. 1940 0
2/2700/0/1.2/7 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego z okresu podróży i pobytu we Francji. 1941, 1942, 1943, 1944 0
2/2700/0/1.2/8 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego na fałszywe nazwisko Julez Giroud. 1943,1944 0
2/2700/0/1.2/9 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego wystawione po wyzwoleniu Paryża na nazwisko Jules Giroux i Stanisław Łucki. Zaświadczenia. 1944 0
2/2700/0/1.2/10 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego. 1940, 1945, 1947, 1948, 1960, 1974, 1975 0
2/2700/0/1.2/11 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego. Przebieg służby wojskowej. Korespondencja, wnioski urlopowe. 1945-1948 0
2/2700/0/1.2/12 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego. 1944, 1946, 1947, 1948, 1949 0
2/2700/0/1.2/13 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego dot. działalności w Ekspozyturze „F II” i statusu uchodźcy. 1945, 1949, 1954 0
2/2700/0/1.2/14 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego. 1945, 1946, 1951, 1953, 1965 0
2/2700/0/1.2/15 Dokumenty osobiste Stanisława Łuckiego związane z członkostwem w organizacjach kombatanckich. 1945, 1947, 1948, 1952, 1958, 1959 0
1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 ... 51 52 53 54

Amount of archival material

835

810

25

8.66

8.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -