Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna Jerzego Majki

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1922-1938]1945-1991[1993-1994,1998]
- brak danych - 1922 - 1938
1945 - 1991
1993 - 1994
1998 - 1998
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - portugalski
niemiecki
polski
rosyjski
mongolski
wietnamski
rumuński
bułgarski
węgierski
włoski
arabski
angielski
chiński
czeski
fiński
grecki
francuski
ukraiński
turecki
hiszpański
litewski
serbsko-chorwacki
serbski
koreański
bośniacki
inwentarz książkowy Yes 859
Jerzy Majka urodził się 17 stycznia 1930 r. w Wadowicach. W rodzinnej miejscowości ukończył gimnazjum i liceum ogólnokształcące w 1948 r. uzyskawszy świadectwo maturalne. W 1969 r. uzyskał dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w Wyższej Szkole Nauk Społecznych (WSNS) z zakresu historii Polski, w 1971 r., zdobył tytuł magistra nauk politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1945-1954 działał w ruchu młodzieżowym – Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR), Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) oraz w Związku Młodzieży Polskiej (ZMP).
Od najmłodszych lat był aktywny politycznie. Jako zaledwie osiemnastolatek w czerwcu 1948 r. wstąpił w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Po zjednoczeniu PPS i PPR w grudniu 1948 r. aż do rozwiązania partii w 1990 r. był członkiem PZPR. Po przeprowadzce do Warszawy udzielał się politycznie w strukturach dzielnicowych i wojewódzkich PZPR w Warszawie. W 1981 r. został wybrany I Sekretarzem Komitetu Zakładowego PZPR w Zarządzie Głównym Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. W.1985 r. Jerzego Majkę powołano na redaktora naczelnego organu KC PZPR „Trybuna Ludu”. Funkcję redaktora naczelnego „Trybuny Ludu” pełnił aż do końca istnienia dziennika. Oficjalnie odwołany został 2 II 1990 r. Udzielał się w organizacjach społecznych. W 1986 r. powołany został w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, przewodniczył Zarządowi Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Mongolskiej. Pod koniec życia wspierał swym doświadczeniem społeczność Wilanowa, gdzie spędził ostatnie lata.
Równolegle do kariery zawodowej Jerzy Majka otrzymał przeszkolenie wojskowe dla oficerów politycznych. W 1956 r. kształcił się na Kursie Politycznych Oficerów Rezerwy w Łodzi. W 1967 r. uzyskał stopień podporucznika, a w 1968 r. porucznika w korpusie osobowym oficerów politycznych . W listopadzie 1981 r. został awansowany do stopnia kapitana WP.
Odznaczony Krzyżem Zasługi (Brązowy - 1955, Srebrny - 1958 i Złoty - 1962), Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru Pracy. Zmarł 12 lutego 1992 r., pochowany na warszawskich Powązkach Wojskowych
Materiały biograficzne. 1945-1991, sygn. 1-60;
Działalność polityczna. 1975-1990
Komisja Ideologiczna KC PZPR. 1975-1990, sygn. 61-98,
Komisja Ideologiczna KC PZPR. Wydawnictwa. 1980-1989, sygn. 99-109,
Komitet Warszawski PZPR. 1980-1989, sygn. 110-116,
Komitet Warszawski PZPR. Fotografie. 1989, sygn. 117,
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. 1990, sygn. 118-122;
Praca zawodowa. 1945-1994
Redakcja „Świata Młodych”. 1955-1980, sygn. 123-130,
Związek Harcerstwa Polskiego. 1950-1983, sygn. 131-136,
Wydział Informacji KC PZPR. 1980-1989, sygn. 137-162,
Wydział Informacji KC PZPR. Wydawnictwa. 1982-1986, sygn. 163-172,
Wydział Informacji KC PZPR. Fotografie. 1982-1985, sygn. 173,
Wydział Informacji KC PZPR. Publikacje nadesłane. 1985-1985, sygn. 174.
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch”. 1981-1985, sygn. 175-177.
Redakcja „Trybuny Ludu”. 1945-1990, sygn. 178-547;
Działalność społeczna. 1973-1991;
Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. 1973-1985, sygn. 548-553,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. 1978-1982, sygn. 554-556,
Stowarzyszenia kulturalno-oświatowe. 1986-1991, sygn. 557-556,
Stowarzyszenia mieszkańców. 1990-1991, sygn. 557-558.
Prace twórcy spuścizny. 1970-1989, sygn. 559-563;
Materiały warsztatowe. 1944-1991, sygn. 564-664;
Materiały członków rodziny. 1990-1999,
Działalność polityczna żony - Ewy Kłosiewicz-Majki w Socjaldemokracji Rzeczypospolitej. 1990-1999, sygn. 665-672;
Medale i plakietki okolicznościowe. 1945-1989, sygn. 673-729;
Oznaki i odznaki. 1922-1997, sygn. 730-859.


- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Materiały biograficzne. 0 0
1.1 Dokumenty osobiste. 15 1948-1991 0
1.2 Życzenia okolicznościowe. 2 1980-1990 0
1.3 Korespondencja. 1 1986-1990 0
1.4 Przedmioty osobiste. 2 1945-1991 0
1.5 Dyplomy honorowe, odznaczenia, gratulacje, laurki. 0 0
1.5.1 Odznaczenia państwowe. 18 1945-1991 0
1.5.2 Odznaczenia inne. 7 1960-1989 0
1.5.3 Nagrody. 1 1989-1989 0
1.5.4 Gratulacje. 1 1986-1986 0
1.5.5 Inne. 1 1964-1965 0
1.6 Książki z dedykacjami. 11 1975-1989 0
1.7 Nekrologi. 1 1991-1991 0
2 Działalność polityczna. 0 0
2.1 Komisja Ideologiczna KC PZPR. 38 1975-1990 0
2.1.1 Komisja Ideologiczna KC PZPR. Wydawnictwa. 11 1981-1989 0
2.2 Komitet Warszawski PZPR. 7 1980-1989 0
2.2.1 Komitet Warszawski PZPR. Forografie. 1 1989-1989 0
2.3 Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. 5 1990-1990 0
3 Praca zawodowa. 0 0
3.1 Redakcja "Świata Młodych". 8 1955-1980 0
3.2 Związek Harcerstwa Polskiego. 6 1950-1983 0
3.3 Wydział Informacji KC PZPR. 26 1980-1989 0
3.3.1 Wydział Informacji KC PZPR. Wydawnictwa. 10 1982-1986 0
3.3.2 Wydział Informacji KC PZPR. Fotografie. 1 1982-1985 0
3.3.3 Wydział Informacji KC PZPR. Publikacje nadesłane. 1 1985-1985 0
3.4 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch". 3 1981-1985 0
3.5 Redakcja "Trybuny Ludu". 0 0
3.5.1 Materiały redakcyjne. 12 1982-1990 0
3.5.2 Artykuły Jerzego Majki. 5 1980-1990 0
3.5.3 Fotografie. 10 1984-1990 0
3.5.4 Wizytówki i karty wizytowe. 6 1986-1989 0
3.5.5 Prace plastyczne. 1 1986-1987 0
3.5.6 Publikacje nadesłane do "Trybuny Ludu" 1 1987-1987 0
3.5.7 Publikacje poświęcone "Trybunie Ludu". 1 1988-1988 0
3.5.8 Finanse "Trybuny Ludu". 1 1987-1987 0
3.5.9 Archiwum "Trybuny Ludu". 20 1968-1980 0
Izba Pamięci "Trybuny Ludu". 300 1945-1990 0
3.5.11 Wydawnictwa "Trybuny Ludu". 5 1975-1979 0
3.6 Warszawska Trybuna Wyborcza. 1 1989-1989 0
3.7 Redakcja "Trybuny". 2 1990-1990 0
3.8 Redakcja "Obserwatora Warszawskiego". 5 1990-1994 0
4 Działalność społeczna. 0 0
4.1 Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. 6 1973-1985 0
4.2 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. 1 1978-1982 0
4.3 Stowarzyszenia kulturalno-oświatowe. 2 1986-1991 0
4.4 Stowarzyszenia mieszkańców. 2 1990-1991 0
5 Prace twórcy spuścizny. 5 1970-1989 0
6 Materiały warsztatowe. 0 0
6.1 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 8 1945-1986 0
6.2 Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego. 4 1981-1989 0
6.3 Socjalizm. Komunizm. 9 1949-1991 0
6.4 Organizacje młodzieżowe. 7 1944-1991 0
6.5 Ustrój polityczny w Polsce. 9 1950-1986 0
6.6 Kryzys w Polsce. 1 1986-1986 0
6.7 Gospodarka i demografia Polski. 12 1949-1989 0
6.8 Opozycja w Polsce. 7 1980-1987 0
6.9 Kościół katolicki w Polsce i na świecie. 5 1979-1989 0
6.10 Kultura. 4 1957-1991 0
6.11 Historia. 11 1945-1986 0
6.12 Zimna wojna. 11 1980-1985 0
6.13 Polityka wewnętrzna państw niesocjalistycznych. 2 1983-1987 0
6.14 Seria wydawnicza "Interpretacje". 4 1982-1985 0
6.15 Seria wydawnicza "Refleksje i Poglądy" 7 1981-1985 0
7 Materiały członków rodziny. 0 0
7.1 Działalność polityczna żony - Ewy Kłosiewicz-Majki w SDRP. 8 1990-1999 0
8 Medale i plakietki okolicznościowe. 0 0
8.1 Medale i plakietki okolicznościowe polskie. 40 1945-1989 0
8.2 Medale i plakietki okolicznościowe zagraniczne. 17 1945-1989 0
9 Oznaki i odznaki. 0 0
9.1 Oznaki Polskiego Ruchu Młodzieżowego z okresu międzywojennego. 1 1922-1938 0
9.2 Oznaki Polskiego Ruchu Młodzieżowego z okresu 1944-1989. 21 1947-1989 0
9.3 Oznaki Międzynarodowego Ruchu Młodzieżowego z okresu 1944-1989. 20 1922-1991 0
9.4 Agendy Polskiego Ruchu Młodzieżowego. 1 1945-1989 0
9.5 Oznaki związane z kulturą, sportem i rekreacją. 9 1949-1989 0
9.6 Oznaki środków masowego przekazu. 19 1943-1991 0
9.7 Oznaki związane z edukacją. 5 1922-1991 0
9.8 Oznaki i odznaki Wojska Polskiego. 6 1945-1989 0
9.9 Oznaki organów bezpieczeństwa publicznego. 2 1969-1975 0
9.10 Oznaki związane z uroczystościami państwowymi. 4 1945-1989 0
9.11 Oznaki i odznaki związane z polskimi zakładami przemysłowymi. 19 1945-1991 0
9.12 Oznaki polskiej służby zdrowia. 2 1976-1991 0
9.13 Oznaki partii i organizacji politycznych. 8 1945-1997 0
9.14 Oznaki organizacji rolniczych. 2 1981-1987 0
9.15 Oznaki stowarzyszeń i związków zawodowych. 3 1945-1991 0
9.16 Oznaki dotyczące współpracy polsko-radzieckiej. 8 1945-1989 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 3.5.10 Izba Pamięci "Trybuny Ludu".
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/2899/0/3.5.10/250 Sekretariat KC PZPR. Wyciąg z protokółu Nr 33 z dn. 30 XI 1973 r. w sprawie zatwierdzenia „Wniosków w sprawie dalszego rozwoju i umacniania roli organu KC PZPR Trybuny Ludu” z dn. 12 X 1973 r. 1973 0
2/2899/0/3.5.10/251 Biuro Polityczne KC PZPR. Udział „Trybuny Ludu” w mobilizowaniu społeczeństwa do wykonania uchwał VI Zjazdu PZPR. Opracowanie, prasa. 1975 0
2/2899/0/3.5.10/252 Współpraca „Trybuny Ludu” z dziennikami zagranicznymi: „Neues Deutschland”, „Tarik Al-Szaab”, „Rude Pravo”, „Nepszabadsag”, „Rabotniczesko Deło”. Umowy. 1974-1979 0
2/2899/0/3.5.10/253 Założenia programowe działalności propagandowej i plany pracy redakcji „Trybuny Ludu” w związku z obchodzonymi rocznicami i wydarzeniami. (60-lecie niepodległości, 30-lecie „TL”, Plenum i Konferencja Krajowa KC). Opracowania, karta okolicznościowa. 1974, 1976-1978 0
2/2899/0/3.5.10/254 Założenia programowe i opinie o kolumnie „Trybuny Ludu” „Wychowanie obywatelskie”. Opracowanie, korespondencja. [1977-1985] 0
2/2899/0/3.5.10/255 Listy czytelników do redakcji „Trybuny Ludu” w sprawie bieżących wydarzeń politycznych, opublikowanych artykułów oraz kształtu programowego gazety. 1968-1980 0
2/2899/0/3.5.10/256 Analiza listów czytelników „Trybuny Ludu” w sprawie wydarzeń 1976 r., tj. rządowego projektu zmiany cen, protestów robotniczych, powstania KOR. 1976-1977 0
2/2899/0/3.5.10/257 Konkurs „Trybuny Ludu” i Wydawnictwa „Książka i Wiedza” dla dziennikarzy „Aktualne problemy pracy partyjnej. Komunikaty, protokoły, prace konkursowe, korespondencja. 1973-1974 0
2/2899/0/3.5.10/258 Podziękowania od SK FJN i Społecznego Funduszu Budowy Szkół dla redakcji „Trybuny Ludu” za trud i ofiarność w społecznej akcji budowy pomników Tysiąclecia w mieście stołecznym Warszawie. Dyplom. 1962 0
2/2899/0/3.5.10/259 Podziękowanie dla redakcji „Trybuny Ludu” od Fabryki Zmechanizowanej Obudów Ścinakowych w Tarnowskich Górach za przyznanie nagrody specjalnej w dziedzinie wdrożenia nowych technologii i nowej techniki. Dyplom. 1978 0
2/2899/0/3.5.10/260 Wydanie „Kraju Rad” Nr 36 (1048) z dn. 3-9 września 1978 r., Artykuł Olega Stroganowa „Gazeta –Narodowi, Naród – Swojej Gazecie” poświęcony Świętu „Trybuny Ludu”. 1978 0
2/2899/0/3.5.10/261 Wydanie specjalne „Trybuny Ludu” z okazji 1 maja, 1 V 1974 Nr 121 (9229). 1974 0
2/2899/0/3.5.10/262 Dyplom uznania Wydziału Kontroli ruchu drogowego Komendy Stołecznej MO dla zespołu redakcyjnego „Trybuny Ludu” za pracę społeczną na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym stolicy. 1973 0
2/2899/0/3.5.10/263 Dyplom honorowy Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dla redakcji „Trybuny Ludu” za dorobek dziennikarski w dziedzinie popularyzacji historii walki i męczeństwa narodu polskiego w latach wojny wyzwoleńczej 1939-1945. 1974 0
2/2899/0/3.5.10/264 Złota odznaka Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej za zasługi w umacnianiu przyjaźni i braterstwa między narodami Polski i Związku Radzieckiego. Dyplomy, odznaka. 1973 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

859

859

0

10.50

10.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -