^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dekrety (wydawane przez Naczelnika Państwa), tom I

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 36
- brak danych -
XII 1918 - II 1919

1918 - 1919
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
514 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
19 20 21 22 23
...
37 38 39 40

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -