^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Korespondencja Artura Śliwińskiego. Ostrowski Józef.

Archiwum Akt Nowych
dokumentacja aktowa 19
- brak danych -
1917-1918

1917 - 1918
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -