Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Franciszka Doleżala

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1899-1939
- brak danych - 1899 - 1939
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 42j.
Franciszek Doleżal (ur. 1880), ekonomista. Studiował w l’École Libre des Science Politiques w Paryżu oraz na l’Université Nouveau w Brukseli. Wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (1916-1918), członek delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Wersalu, radca handlowy Ambasady RP w Paryżu (1919-1925), podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (1925-1936), wiceprzewodniczący i przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Ligi Narodów.

Akta osobiste, sygn. 1-6;
Działalność w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, 1931-1938, sygn. 7-9;
Zagadnienia elektryfikacji Polski 1922-1939, sygn. 10-13. „Skarboferm”: bilanse, 1938, 1939, sygn. 14;
Traktaty handlowe z zagranicą, 1924-1938, sygn. 15-33;
Działalność w Lidze Narodów, 1929-1939, sygn. 34-37;
Działalność w Wydziale Morskim Ligi Morskiej i Kolonialnej, 1935-1939, sygn. 38, 39;
Opracowania: historia parlamentaryzmu, refleksje filozoficzne, 1899-1901 i bez dat, sygn. 41, 42,
Wycinki prasowe, głównie na temat gospodarki i polityki, 1910, 1920-1926, 1933, 1934, 1938, sygn. 40.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/413/0/1/1 Dyplomy Franciszka Doleżala z Wolnej Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu i Nowego Uniwersytetu w Brukseli. Kopie. 1909-1910 0
2/413/0/1/2 Korespondencja prywatna i rodzinna. Listy, pocztówki. 1907-1934 0
2/413/0/1/3 Ekonomia i historia Polski. Wykresy i notatki Aliny Doleżalówny. 1934-1935 0
2/413/0/1/4 Rachunki i pokwitowania. 1926,1932-1935,1938 0
2/413/0/1/5 Bilety wizytowe, zaproszenia, propozycje odczytów, lista korpusu dyplomatycznego w Paryżu, podziękowania, apele stowarzyszeń, prospekty i reklamy. Fotografie generała francuskiego P. Bilety, listy. 1916-1938 0
2/413/0/1/6 Rada Główna Opiekuńcza. List do Franciszka Doleżala w sprawie przygotowania danych statystycznych o liczbie i zarobkach robotników w Warszawie w latach 1915-1917. 1917 0
2/413/0/2/7 Zakres kompetencji podsekretarza stanu Franciszka Doleżala. Okólniki Ministra Przemysłu i Handlu. 1931-1932,1934 0
2/413/0/2/8 Przemówienie Franciszka Doleżala na otwarciu Ogólnopolskiego Zjazdu Kupiectwa w Krakowie i V Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych. brak daty 0
2/413/0/2/9 Program gospodarczego odrodzenia Polski i projekt ustawy o zespołach przemysłowych. Brulion. 1937-1938 0
2/413/0/3/10 Elektryfikacja Polski. Ustawodawstwo, projekty, memoriały, "Syndicat Europeen d'Entreprises". Opracowania, oferty, listy. 1922-1936 0
2/413/0/3/11 Elektryfikacja Polski. Sprawozdania i bilanse Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego "ZEORK". 1930-1938 0
2/413/0/3/12 Elektryfikacja Polski. Linie wysokiego napięcia: Starachowice - Warszawa, Starachowice - Nisko. Projekty, kosztorysy, umowy. 1937-1938 0
2/413/0/3/13 Elektryfikacja Polski. Utworzenie Zakładu Elektrycznego Okręgu Podstołecznego "ZEOP". Sprawozdania, protokoły rady nadzorczej, notatki, plany. 1936-1939 0
2/413/0/4/14 Skarboferm. Regulamin i porządek posiedzeń Rady Nadzorczej, bilanse. 1938-1939 0
2/413/0/5/15 Polski handel zagraniczny i transakcje handlowe, projekt rozporządzenia o Instytucie Handlu Zagranicznego i raport o kształtowaniu się eksportu, zestawienie obrotów towarowych. Notatki, listy. 1924-1925,1933-1938 0
1 2 3

Amount of archival material

42

42

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -