Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Konsulat RP w Marsylii

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - [1917-1918]1919-1945
- brak danych - 1917 - 1918
1919 - 1945
- brak danych - tak
administracja specjalna - sprawy zagraniczne polski
francuski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes 1005j.
Polska placówka konsularna w Marsylii podjęła działalność w listopadzie 1919r. (w latach 1921-1923 jako Konsulat Honorowy RP, od 1939r. jako Konsulat Generalny RP). Placówka działała do września 1940r., kiedy jej zadania przejęło Biuro Polskie w Marsylii (utworzone na bazie byłego Konsulatu, w porozumieniu z władzami francuskimi rządu Vichy), następnie Biuro Administracji Polaków – organ Wydziału Kontroli Cudzoziemców Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu Vichy. Reaktywowanie Konsulatu Generalnego RP w Marsylii nastąpiło w październiku 1944r. Francja: polityka zagraniczna, sytuacja wewnętrzna w metropolii i koloniach, 1920-1940, sygn. 1-38;
Stosunki Polski z Francją, USA i ZSRR, sytuacja na Śląsku Cieszyńskim, plebiscyt na Górnym Śląsku, 1919- 1941, sygn. 39-286; Kongresy i zjazdy międzynarodowe, 1919-1941, sygn. 287-309;
Prześladowania Żydów w Niemczech, 1933-1936, sygn. 310;
Polacy we Francji 1920-1942, sygn. 311-446;
Prasa, propaganda, stowarzyszenia polskie i francuskie, 1919-1941, sygn. 447-582;
Żegluga, koleje i lotnictwo w różnych krajach, 1919-1942, sygn. 583-601;
Francja: wizyty polskich osobistości, organizacja polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, 1919-1944, sygn. 602-765; Sprawy konsularne: opieka nad emigrantami i uchodźcami polskimi, zjazdy konsularne, inwigilacja, 1919-1945, sygn. 766-936;
Sytuacja w Polsce: składy polskich rządów, budowa Gdyni, mniejszość niemiecka i żydowska, 1920-1941, sygn. 937-954;
Opieka nad Polakami we Francji: powstanie i działalność Biura Administracji Polaków w Marsylii, reaktywowanie Konsula-tu RP w Marsylii,1941-1945, sygn. 955-1003.
Sygnatury złożone: 346a, 896a.
Baza danych IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/464/0/8/646 Protokóły zdawczo - odbiorcze [w Konsulacie RP w Marsylii: przejmowania urzędu od ustępujących Konsulów. Protokóły, korespondencja] 1939-1940 0
2/464/0/8/647 Organizacja biurowości i technika kancelaryjna [w MSZ. Instrukcja dla referentów w sprawach kancelaryjnych] 1938-1939 0
2/464/0/8/648 [Uchodźcy polscy we Francji. Sprawy wydania świadectw tożsamości, zastępczych dokumentów stanu cywilnego, zastępczych świadectw maturalnych itp. Zarządzenie MSZ, instrukcje Generalnego Dyrektora Biur Polskich we Francji, raporty Biura Polskiego (...)] 1940-1941 0
2/464/0/8/649 Technika kancelaryjna. [Sprawy przesyłania korespondencji. Okólnik i instrukcje MSZ, korespondencja] 1924-1938 0
2/464/0/8/650 [Podania o przyjęcie do służby państwowej, zgłoszenia na praktyki wakacyjne do MSZ. Korespondencja, fotografia] 1920-1932 0
2/464/0/8/651 Urlopy urzędnicze. [Zawieszenie urlopów w 1920r., ustalenie terminów, zapomogi na podróże z Afryki do Europy. Okólniki MSZ, instrukcja Poselstwa RP w Paryżu, raporty konsulatów RP w Algierze, Casablance, Marsylii i Tunisie, karty i listy urlopowe (...)] 1920-1935 0
2/464/0/8/652 Urlopy urzędnicze. [Ustalanie terminów itp. Okólniki MSZ, instrukcja Ambasady RP w Paryżu, raporty konsulatów RP w Algierze, Marsylii, Oranie i Tunisie, listy urlopowe, korespondencja] 1936-1939 0
2/464/0/8/653 [Urzędnicy etatowi Konsulatu RP w Marsylii oraz innych placówek polskich. Mianowanie i odwoływanie, zastępstwa w okresie urlopu, korespondencja prywatna. Zamach na wicekonsula RP w Essen Jerzego Lechowskiego. Jubileusz dyrektora Dep. Konsularnego (...)] 1920-1931 0
2/464/0/8/654 Urzędnicy etatowi dr Tadeusz Nieduszyński Konsul RP [pierwszy kierownik Konsulatu RP w Marsylii]. Roman Wegnerowicz Konsul RP w Marsylii: [nominacje, urlopy i inne sprawy personalne. Instrukcje MSZ i Ambasady RP w Paryżu, raporty Konsulatu (...)] 1919-1932 0
2/464/0/8/655 Urzędnicy etatowi [Konsulatu RP w Marsylii]. Jan Głębocki, [Władysław Kicki - sekretarz], Wincenty Krajewski vicekonsul, Paweł Miller - vicekonsul, Marian Szymkiewicz, Bolesław Wojtkowski, Andrzej Korzeniowski - konsul RP w Nicei [nominacje, urlopy (...)] 1927-1936 0
2/464/0/8/656 [Urzędnicy etatowi Konsulatu RP w Marsylii: Jan Rozwadowski, Władysław Sidorowicz, Tadeusz Wyszogrodzki. [Różne sprawy personalne. Korespondencja, fotografie - polisa ubezpieczeniowa] 1940-1940 0
2/464/0/8/657 Urzędnicy etatowi. Adam Lisiewicz konsul gen. RP [w Marsylii - opuszczenie stanowiska po zamknięciu konsulatu na żądanie władz niemieckich]. Tadeusz Nagórny radca [były konsul gen. RP w Strasburgu], Juliusz Friedrich - dyrektor B[iura] P[olskiego] (...) 1940-1942 0
2/464/0/8/658 [Urzędnicy kontraktowi Konsulatu RP w Marsylii - różne sprawy personalne. Okólnik i instrukcje MSZ, raporty Konsulatu, korespondencja, kwestionariusze, paszport] 1921-1936 0
2/464/0/8/659 [Urzędnicy kontraktowi Konsulatu RP w Marsylii i podległych konsulatów honorowych, m.in. delegat Konsulatu w Perpignun, urzędnicy innych placówek zgłaszający się w sprawie pracy. Pomoc dla uchodźców polskich udzielona przez Konsulat Honorowy RP (...)] 1939-1940 0
2/464/0/8/660 [Urzędnicy: Konsulatu RP w Marsylii i podległych konsulatów honorowych, Biura Polskiego w Marsylii i Biura Administracji Polaków w Marsylii oraz urzędnicy innych placówek zgłaszający się w różnych sprawach personalnych. Raport Konsulatu RP w Monaco (...)] 1936-1944 0
1 2 3 4 ... 42 43 44 45 46 ... 64 65 66 67

Amount of archival material

1005

1005

0

14.11

14.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -