Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Delegacja RP przy Lidze Narodów w Genewie

Archiwum Akt Nowych
- brak danych - 1920-1940
- brak danych - 1920 - 1940
- brak danych - tak
administracja specjalna - sprawy zagraniczne polski
niemiecki
francuski
włoski
angielski
czeski
inwentarz książkowy Yes 302j.
Delegacja RP przy Lidze Narodów rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 1920 r. Funkcję Delegatów RP przy Lidze Narodów sprawowali: Ignacy Paderewski (15.XI.1920-10.VI.1921r.), Szymon Askenazy (15.XI.1921-11.VII.1923 r.), Konstanty Skirmunt (11.VII.1923-6.V.1924 r.), Aleksander Skrzyński (6.V.1924-3.III.1925 r.), Kajetan Dzierżykraj-Morawski (3.III.1925-7.XII.1925 r.), Franciszek Sokol (14.I.1926-31.III.1932 r.), Tadeusz Gwiazdoski (1.IV.1932-8.XI.1932 r.), Edward Raczyński (8.XI.1932-22.XI.1934 r.), Tytus Komornicki (22.XI.1934 r.). Do zadań Delegacji należało: reprezentowanie stanowiska Polski w Lidze w sprawach międzynarodowych, uczestnictwo w sesjach Zgromadzenia i Rady Ligi (które były głównymi organami Ligi), prowadzenie działalności sprawozdawczej, głównie dotyczącej spraw politycznych, ekonomicznych, mniejszościowych, emigracyjnych, kulturalnych, prasowych, organizacyjnych, rachunkowo-kasowych, utrzymywanie kontaktów z władzami miejscowymi i placówkami poszczególnych państw. Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna poszczególnych państw, 1920-1935, sygn.1-35, 301-302;
Polska: stosunki polityczne i gospodarcze z Czechosłowacją, Japonią i Włochami, 1920-1933, sygn. 36-45;
Liga Narodów: organizacja i działalność,1920-1940, sygn. 46-120;
Międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa, 1923-1934, sygn. 121-220;
Zatargi i spory między państwami –członkami Ligi Narodów, 1925-1935, sygn. 221-254;
Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze, 1922-1931, sygn. 255, 256;
Traktat Wersalski- interpretacja, Pakt Czterech Mocarstw: projekt zawarcia, 1931-1933, sygn. 257, 258;
Traktat Wersalski - prasa i propaganda obca, 1931-1934, sygn. 259-262;
Ruch ukraiński, 1920-1935, sygn. 263-266;
Mniejszość niemiecka w Polsce, 1927, 1929, sygn. 267;
Konwencja Genewska w sprawie Górnego Śląska i jej wykonywanie, 1921-1935, sygn. 268-281;
WM Gdańsk: stan prawny, polityka, 1920-1932, sygn. 282-300.
Baza danych IZA i ZoSIA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 302 54236
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
2/513/0/-/1 [Stosunki polityczne Wielkiej Brytanii ze Związkiem Radzieckim - głównie rokowania w sprawie wznowienia stosunków dyplomatycznych. Sytuacja wewnętrzna polityczna i gospodarcza w Wielkiej Brytanii. Raporty delegacji poselstw RP w Londynie i Berlinie] 1923 - 1929 192
2/513/0/-/2 [Stosunki polityczne Holandii z poszczególnymi państwami z wyjątkiem Polski. Sprawy mniejszościowe i kolonialne w Indiach Holenderskich. Raporty delegacji, Poselstwo RP w Hadze i Delegacji Polskiej na Konferencję Rozbrojeniową.] 1925 - 1930, 1932 61
2/513/0/-/3 [Stosunki polityczne Stanów Zjednoczonych i państw Ameryki Południowej z zagranicą z wyjątkiem Polski - główne stanowisko wobec działalności Ligi Narodów. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze. Raporty Ambasad RP w Waszyngtonie i Paryżu, Poselstwa RP w Buenos Aires, wycinek prasowy 1926 - 1930 115
2/513/0/-/4 [Stosunki polityczne Włoch z zagranicą z wyjątkiem Polski. Raporty Poselstwa RP w Rzymie 1926 - 1932 90
2/513/0/-/5 [Stosunki polityczne państw Ameryki Południowej i Środkowej z zagranicą z wyjątkiem Polski - traktat antywojenny południowo - amerykański. Meksyk a Liga Narodów. Raporty Poselstw RP w Brazylii i w Meksyku]. 1933 19
2/513/0/-/6 [Stosunki polityczne Holandii z zagranicą z wyjątkiem Polski. Stanowisko Holandii wobec ogólnej sytuacji politycznej. Raporty Poselstwa RP w Hadze]. 1933 - 1934 30
2/513/0/-/7 Stosunki polityczne Wielkiej Brytanii z zagranicą z wyjątkiem Polski. [Raporty Ambasady RP w Londynie]. 1933 95
2/513/0/-/8 [Stosunki polityczne Wielkiej Brytanii z zagranicą z wyjątkiem Polski. Raporty Ambasady RP w Londynie]. 1934 - 1935 160
2/513/0/-/9 Stosunki polityczne Grecji z zagranicą z wyjątkiem Polski - [Stanowisko wobec układów rzymskich i konfliktu angielsko - włoskiego. Raporty Poselstwa RP w Atenach]. 1935 13
2/513/0/-/10 [Stosunki polityczne Meksyku z wyjątkiem Polski - polityka Niemiec wobec Ligi Narodów. Raport Poselstwa RP w Meksyku]. 1935 9
2/513/0/-/11 [Raporty polityczne dotyczące głównie sytuacji wewnętrznej i stosunków zagranicznych Niemiec. Raporty Poselstwa RP w Berlinie, Ambasad RP w Waszyngtonie i w Londynie]. 1929 - 1932 169
2/513/0/-/12 [Raporty polityczne o polityce wewnętrznej i zagranicznej Wielkiej Brytanii - głównie sytuacja gabinetu i finansowa kraju, wybory do parlamentu, stanowisko rządu wobec Francji i Niemiec. Raporty Ambasady RP w Londynie, Poselstwa RP w Waszyngtonie]. [1929 -]1932 167
2/513/0/-/13 [Sytuacja wewnętrzna w Armenii, głównie sprawy repatriacji Ormian z Turcji i Grecji. Komunikaty Ligi Narodów, korespondencja, memorandum]. 1920 46
2/513/0/-/14 [Sytuacja wewnętrzna w Albanii - sprawy ustalenia granic państwa - debaty Zgromadzenia Ligi Narodów, stanowisko państw europejskich. Raporty Poselstwa RP w Atenach, Rzymie, w Paryżu, aide - memoire, korespondencja]. 1920 - 1922, 1924 - 1926, 1928 101
2/513/0/-/15 [Sytuacja polityczna i wewnętrzna Austrii - głównie sprawy przyznania międzynarodowej pomocy finansowej z udziałem Ligi Narodów. Stanowisko Polski wobec ewentualnego "Anschlussu".Raporty Poselstwa RP w Wiedniu, Paryżu, w Pradze, w Rzymie, informacje MSZ, memorandum, wycinki prasowe]. 1920 - 1932 261
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21

Amount of archival material

302

302

0

6.00

6.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -