Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rewizor Skarbowy Okręgu Kieleckiego

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1844-1866
- brak danych - 1844 - 1866
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Rewizorzy skarbowi powołani byli w 1844 r. w celu przeprowadzenia rewizji urzędów skarbowych, kontroli handlu, wyrobu wódki. W mieście gubernialnym rewizje urzędów skarbowych przeprowadzano 2 razy w roku. Rewizje handlu w mieście gubernialnym przeprowadzono raz na miesiąc, w każdym mieście raz na kwartał. Rewizorzy mieli obowiązek składania co miesiąc Rządowi Gubernialnemu Radomskiemu dziennika czynności z wykazem stanu śledztw. Działalność rewizorów trwała do końca 1866 roku, do reorganizacji administracji Królestwa.
w oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódż 1998 oraz wstęp do zespołu
akta dot. Składania list kondiut urzędników i oficjalistów skarbowych sygn 1, raporty ze stanu dochodów konsumpcyjnych sygn 2-3, korespondencja z władzami zwierzchnimi sygn 4-7, podatki od dochodów konsumpcyjnych sygn 8, rewizja materiałów stemplowych sygn 9, konsensy na różne procedery sygn 10-11, przepisy celne sygn 12, przepisy dot magazynów solnych sygn 13-14 , akta dot. Rewizji towarów w miastach sygn 15-1, rewizje urzędów skarbowych sygn 18-22, rewizje gorzelni sygn 24-33,36-37, 40, 42-44, 46-59, 62, 64-65, rewizje szynków i karczem we wsiach i dobrach sygn 23, 34, 38-39, 41, 45, 60-61, 63. (W aktach zachowały się wykazy czynnych i nieczynnych gorzelni.) regestr przychodu i rozchodu wódki sygn 35, akta śledcze sygn 66 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/14/0/-/1 [Akta tyczące się] Składania list konduit urzędników i oficjalistów skarbowych pod nadzorem Rewizora Skarbowego Okręgu Kieleckiego zostających 1845-1860 0
21/14/0/-/2 [Akta tyczące się] Składanych raportów przez Jagielskiego, pomocnika przy Rewizorze Okręgu Kieleckiego . 1844-1846 0
21/14/0/-/3 [Akta tyczące się] Składania miesięcznych raportów przez Urzęda Skarbowe pod względem normalnego stanu dochodów konsumpcyjnych w dzierżawie będących 1850-1851 0
21/14/0/-/4 Korespondencja z Rządem Gubernialnym Radomskim 1846-1860 0
21/14/0/-/5 Korespondencja z Rewizorami różnych okręgów i urzędami skarbowymi 1844-1860 0
21/14/0/-/6 Korespondencja z Naczelnikiem Powiatu Kieleckiego 1844-1860 0
21/14/0/-/7 Korespondencja z Magistratem miasta Kielc i sądem 1845-1857 0
21/14/0/-/8 Podatki od dochodów konsumpcyjnych 1850-1854 0
21/14/0/-/9 [Akta tyczące się] Rewizji materiałów; stemplowych 1844-1855 0
21/14/0/-/10 [Akta tyczące się] Przepisów wydawania konsensów do rzezi bydła i sprzedaży mięsa na wsiach od 1850 roku założone 1850-1861 0
21/14/0/-/11 [Akta tyczące się] Konsensów różnych procederów 1847-1860 0
21/14/0/-/12 [Akta tyczące się] Ogólnych przepisów celnych 1845-1858 0
21/14/0/-/13 [Akta tyczące się] Urządzeń co do magazynów solnych 1845-1852 0
21/14/0/-/14 [Akta tyczące się] Magazynów solnych 1845 0
21/14/0/-/15 [Akta tyczące się] Składania wykazów obejmujących rezultaty dopełnionej rewizji towarów w mieście Chęcinach 1844 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

66

66

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.