Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 roku

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1997
- brak danych - 1997 - 1997
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach; Miejskich Komisji Wyborczych w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach; Komisji Wyborczych Miast i Gmin w: Bodzentynie, Busku Zdroju, Chęcinach, Chmielniku, Działoszycach, Jędrzejowie, Kazimierzy wielkiej, Końskich, Kunowie, Miechowie, Pińczowie, Sędziszowie, Skalbmierzu, Stąporkowie, Suchedniowie, Wąchocku, Włoszczowie; Gminnej Komisje Wyborcze w: Bałtowie, Bejscach, Bielinach, Bliżynie, Bodzechowie, Brodach, Charsznicy, Czarnocinie, Daleszycach, Gnojnie, Górnie, Imielnie, Kijach, Koszycach, Kozłowie, Krasocinie, Książu Wielkim, Łagowie, Łopusznie, Małogoszczu, Masłowie, Michałowie, Miedzianej Górze, Mircu, Mniowie, Morawicy, Nagłowicach, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Oksie, Oleśnicy, Opatowcu, Pacanowie, Pałecznicy, Pawłowie, Piekoszowie, Pierzchnicy, Racławicach, Radoszycach, Rakowie, Rudzie Malenieckiej, Sitkówce-Nowinach, Słaboszowie, Słupi Jędrzejowskiej, Słupi Koneckiej, Smykowie, Sobkowie, Solcu Zdroju, Stopnicy, Strawczynie, Szydłowie, Tuczępach, Waśniowie, Wiślicy, Wodzisławiu, Zagnańsku, Złotej. Sprawozdania finansowe z wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
21/1413/0/-/1 Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach - protokoły z posiedzeń, uchwały i inne dokumenty dotyczące pracy komisji 1997 0
21/1413/0/-/2 Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach - protokoły rejestracji list kandydatów na posłów zgłoszonych przez Komitety Wyborcze Unii Wolności, Unii Pracy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Prawicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Demokratycznego 1997 0
21/1413/0/-/3 Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach - protokoły rejestracji list kandydatów na posłów zgłoszonych przez Komitety Wyborcze Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Akcji Wyborczej Solidarność, Ruchu Odbudowy Polski, Polskiej Wspólnoty Narodowej - Polskiego Stronnictwa Narodowego 1997 0
21/1413/0/-/4 Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach - protokoły rejestracji list kandydatów na posłów zgłoszonych przez Komitety Wyborcze Przymierza Samoobrony, Krajowego Porozumienia emerytów i Rencistów RP, Narodowo Chrześcijańsko-Demokratycznego Bloku dla Polski, Porozumienia Prawicy Polskiej 1997 0
21/1413/0/-/5 Miejska Komisja Wyborcza w Kielcach - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów (obwody 1-25) 1997 0
21/1413/0/-/6 Miejska Komisja Wyborcza w Kielcach - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów (obwody 26-50) 1997 0
21/1413/0/-/7 Miejska Komisja Wyborcza w Kielcach - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów (obwody 51-77) 1997 0
21/1413/0/-/8 Miejska Komisja Wyborcza w Ostrowcu Świętokrzyskim - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów (obwody 1-20) 1997 0
21/1413/0/-/9 Miejska Komisja Wyborcza w Ostrowcu Świętokrzyskim - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów (obwody 21-36) 1997 0
21/1413/0/-/10 Miejska Komisja Wyborcza w Skarżysku-Kamiennej - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów 1997 0
21/1413/0/-/11 Miejska Komisja Wyborcza w Starachowicach - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów 1997 0
21/1413/0/-/12 Miejska Komisja Wyborcza dla Miasta i Gminy Bodzentyn - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów 1997 0
21/1413/0/-/13 Miejska Komisja Wyborcza dla Miasta i Gminy Busko Zdrój - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów 1997 0
21/1413/0/-/14 Miejska Komisja Wyborcza dla Miasta i Gminy Chęciny - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów 1997 0
21/1413/0/-/15 Miejska Komisja Wyborcza dla Miasta i Gminy Chmielnik - protokoły głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów 1997 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

170

0

0

1.16

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.