Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Okręgowy w Kielcach

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - [1916] 1917-1939 [1958]
- brak danych - 1916 - 1916
1917 - 1939
1940 - 1958
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
inwentarz książkowy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Sąd Okręgowy powołano ustawą z 19 sierpnia 1917 roku. Do kompetencji sądu okręgowego należało wyrokowanie w sprawach karnych, cywilnych i handlowych - cywilnych w I instancji, wszelkich spraw spornych i niespornych, które nie podlegały innym sądom, kwestie uniknięcia upadłości, wciąganie do rejestru firmowego, a w II instancji rozpatrywanie skarg apelacyjnych i incydentalnych na wyroki i decyzje sądów pokoju i wydziałów hipotecznych. Nowe prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadzono w 1929 roku. Wg tej ustawy do zakresu czynności sądu okręgowego należało rozpatrywanie spraw powierzonych przez ustawy postępowania sądowego i ustawy szczególne, rozpatrywanie spraw nie należących do właściwości innych sądów , spraw odwoławczych od orzeczeń sądow grodzkich, spraw karnych należących do zakresu sądów dla nieletnich spraw handlowych itp..
W skład sądu okręgowego wchodzili prezes, dwóch wiceprezesów, 11 sędziów, 9 sędziów śledczych, prokuratora, 6 podprokuratorów, pisarza hipotecznego, 5 sekretarzy, 5 podsekretarzy, 40 kancelistów, 6 wożnych, 16 posługaczy. Organizacyjnie sąd okręgowy dzielił się na wydziały i sekcje. Sekcje posiadały kancelarie własne lub wspólne. Kancelaria sądu okręgowego dzieliła się na kancelarię prezydialną, sekretariat wydziału I, sekretariat wydziału II, rachubę sądu, rejestr handlowy, kasę i biuro podawczo wykonawcze. Akta i księgi przechowywane były w archiwach. W sądach okręgowych działały też sądy przysięgłych składające się z trybunału (przewodniczący i dwóch sędziów okręgowych ) i ławy przysięglych powołane do orzekania o zbrodniach zagrożonych ciężkimi karami i o przestępstwach politycznych. Sądy te zniesiono w 1938 r. Sąd okregowy działał do 1950 r. kiedy to ustawą z dnia 20 lipca 1950 r. powołano sądy wojewódzkie.
W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.
okólniki i zarządzenia własne prezesa sądu okręgowego w Kielcach sygn. 1-28
wykazy sprawozdania własne i jednostek podległych sygn. 29-33, 7782, 7790, 7795-7797, 10267
repertoria sygn. 34-100, 6937-6992, 7031-7035, 7041-7047, 7044-7053, 7703-7789, 7791-7794, 10268
skorowidze sygn. 101-119 6993-7030 7036-7040, 7048, 7798
akta osobowe sygn. 120-143, 7791, 7933, 7985-7988, 10269-10274
akta wydziląu cywilnego I sygn. 144-6543, 7054-7710, 10265-10266
akta wydziału karnego II sygn. 6546-6915, 7711-7781
akta wydziału karno skarbowego sygn. 6916-696
testamenty, akty notarialne, oświadczenia o zrzeczeniu się spadku sygn. 7789-7790 8029
akt sądu dyscyplinarnego sygn. 7794-7984
rejestr handlowy sygn. 8030-10264
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 8460 0

Amount of archival material

10281

10275

0

54.33

54.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -